Díky rostoucí poptávce po službách SaaS se zvýšila také poptávka po jejich zabezpečení. Požadavky na technické zabezpečení jsou standardní součástí SaaS smluv nejen u subjektů kritické infrastruktury státu, kterým to nařizuje zákon o kybernetické bezpečnosti ↗.

Bezpečnostní požadavky mohou být přímo součástí vaší SaaS smlouvy nebo mohou být obsaženy v samostatné příloze. Jak vám s kybernetickou bezpečností v SaaS pomůžeme my?

bezpenostni-pozadavky-saas-sluzby
Popis
Konzultace vašeho SaaS řešení
  • Základní informace
  • Jak vám můžeme pomoci?

Kybernetická bezpečnost se prolíná s GDPR

Bezpečnostní opatření vašeho SaaS řešení z různých předpisů, podle toho, v jaké oblasti poskytujete slušby.

Začlenění souboru konkrétních bezpečnostních požadavků vám také pomůže naplnit povinnost vyplývající z čl. 28 odst. 1 GDPR: poskytnutí dostatečných záruk zavedení vhodných technických a organizačních opatření u zpracovatele. Zároveň tímto budete plnit požadavky na zabezpečení osobních údajů v čl. 32 odst. 1 písm. b) GDPR ohledně schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování.

Jak vám pomůžeme?

Vytvoříme pro vás soubor bezpečnostních ustanovení v rámci pokrytí požadavků na kybernetickou bezpečnosti.

Ať už jste dodavatelem SaaS řešení a chcete mít vytvořený neprůstřelný smluvní vzor pro vaše zákazníky, nebo jste subjektem, který SaaS využívá a chce mít jistotu, že bude mít ve smlouvě správně nastavené povinnosti, které od svých dodavatelů očekává a vyžaduje v rámci zajištění bezpečnosti svého dodavatelského řetězce. 

Napište nám