Martin Novotný

Softwarové právo Nemovitosti

Volba mezi právem a informatikou byla těžká. Vyhrálo právo... a v žádném případě nelituji. Na právu mě totiž fascinuje to, že nenabízí jediné správné řešení - vždy totiž existují minimálně dvě a vede k nim opačná cesta. Hledání ideálního řešení a posouvání (nejen) právních limitů je však přesně to, co mě žene vpřed. Challenge accepted.

Právo se sice stalo mojí doménou, nicméně počítačů, her ani moderních technologií jsem se nikdy nevzdal - v SEDLAKOVA LEGAL je teď pouze vnímám z trochu jiného úhlu pohledu. Ať už tedy hledáte právníka či spoluhráče, neváhejte se ozvat!

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

  • Softwarové právo
  • Herní právo a esport
  • Závazkové právo
  • Civilní spory a civilní agenda

Publikační činnost:

Články:

  • NOVOTNÝ, Martin. Limity aplikace ustanovení § 577 ObčZ na příkladu zakázané konkurenční doložky. Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2021, roč. 30, č. 9, s. 29-35. ISSN 1210-8278.
  • NOVOTNÝ, Martin. Limity aplikace ustanovení § 577 ObčZ na příkladu lichvy. Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2021, roč. 30, č. 6, s. 23-29. ISSN 1210-8278.
  • NOVOTNÝ, Martin. Lichva a neúměrné zkrácení v bchodněprávních vztazích. Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, roč. 29, č. 6, s. 24-32. ISSN 1210-8278.

Recenze:

  • NOVOTNÝ, Martin. Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 9, č. 11, s. 31-32. ISSN 2533-4239.
  • NOVOTNÝ, Martin. Smlouvy přípravného druhu. 2. vydání. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, roč. 8, č. 10, s. 32. ISSN 2533-4239.
Hodně budeš někde.