Eva Hrdličková

Softwarové právo Právní praktikant

Jako studentce právnické fakulty mi občas ve výuce chybělo znát využití teorie v reálném životě. SEDLAKOVA LEGAL mi přináší možnost propojit poznatky ze školy s praxí. Stojím si za tím, že kvalitní příprava mi může v budoucnu otevřít spoustu dveří a s každou prací v kanceláři jsem blíž klíčům k oněm pomyslným dveřím.

Jako právní praktikantka pomáhám s administrativou, píšu smlouvy, rešerše a snažím se být pravou rukou našim advokátům a koncipientům.

Nedovol, aby tě strach z prohry vyřadil ze hry.