Radka Studničková

Korporátní právo Právní praktikant

Na první přednášce teorie práva se studenti dozví, že právo je multidimenzionální fenomén.

Tím, že se každý den dozvím něco úplně nového, této větě věřím čím dál víc. Právo se stále vyvíjí a dobrý právník nikdy nesmí usnout na vavřínech. Přesně to je pro mě hnacím motorem. Jak ve studijním, tak v pracovním životě.

S pomocí kolegů v SELDAKOVA LEGAL se mi daří propojovat ve škole naučenou teorii s praxí, a ještě pomáhat našim skvělým klientům v tom, co umí zase oni nejlíp.

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

V pražské kanceláři zajišťuji podporu našim advokátům především s rešeršemi a analýzami v různých oblastech práva. Mojí srdcovou záležitostí je ale právo korporátní.

Od každého člověka se můžete něčemu naučit.