Adam Škarka

Zdravotnické právo Softwarové právo Ochrana osobních údajů

Při studiu práv jsem se věnoval mezinárodnímu marketingu pro Masarykovu univerzitu a poté jsem při praxi v advokátní kanceláři dostal příležitost řídit projekt věnující se ochraně osobních údajů. Následovaly pak mnohé bezesné noci, právní výzvy a především pak nespočet zkušeností, které mi tento projekt dal. Mohl jsem spolupracovat s velkými klienty a řídit projekty implementace GDPR po obchodní, právní i procesní stránce. Programovali jsme i vlastní aplikaci, která pak s tvorbou dokumentace přímo pomáhala klientům. Všechny nasbírané zkušenosti mi pak otevřely cestu do IT práva, ochrany osobních údajů, zdravotnictví a sociálních služeb.

Myslím si, že právo by mělo mít přesah a mělo by opravdu pomáhat. Myslím si, že je třeba vždy klienta poznat a rozumět jeho potřebám, ať už jde o nemocnice, obce, domovy pro seniory nebo velké IT společnosti, je třeba při práci myslet na to, co je naším cílem. Právník není úředník, který pouze vyhotoví listinu na žádost, ale měl by myslet i na procesní implementaci jeho řešení, compliance a na to, aby to prostě fungovalo.

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

  •   Software/IT
  •   Ochrana osobních údajů
  •   Zdravotnictví a sociální služby

Publikační činnost:

Co se má stát, se stane.