Jiří Nezdařil

Občanské právo Zdravotnické právo

Jsem právník-lékař. Lékaři často přemýšlejí jinak a vidí svět jinýma očima. Právní svět nevyjímaje. Proto pomáhám lékařům zvládat každodenní právní výzvy, které jim lékařská praxe přináší (včetně pracovního práva, sporů s pacienty a pojišťovnami).

K právu jsem se dostal postupně. Primárně se cítím jako lékař, neboť jsem získal nejdříve atestaci z chirurgie. Kombinuji tak práci chirurga a právníka. To mi pomáhá být zdravotnictví ještě blíže a chápat problémy této disciplíny. Mým kolegům pak umožňuji získat odborný přesah, který lékaři u právníků tak často postrádají. Společně tvoříme skvělý tým, který je lékařům blíž.

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

  • Zdravotnické právo
  • Farmacie
  • Občanské právo

Publikační činnost:

Většina lidí propásne svou životní příležitost, protože ta je oblečená v montérkách a vypadá jako práce.
Publikační činnost