Hynek Brož

Občanské právo

Celý život vidím nespravedlnost a křivdy, které jsou zapříčiněny lidským nepoctivým chováním a často protiprávním jednáním třetích osob. Proto jsem se rozhodl pro tuto profesi, která mi umožňuje proti tomu zakročit. V praktikování práva vidím možnost pomoct lidem, kteří mají tu kuráž a chuť si svá práva chránit a rvát se za ně.

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

  • Rodinné právo (rozvody, SJM)
  • Životní prostředí
  • Správní právo (přestupky)

Publikační činnost:

Člověk má neomezené možnosti. Jediné hranice jsou ty, které si vytvoří.
Publikační činnost