Vladislava Křivová

Partner Zdravotnické právo

Právu ve zdravotnictví se věnuji přes 15 let, mám specializační vzdělání v oblasti zdravotního práva (LL.M.) a zaměřuji se na poskytování komplexní právní podpory poskytovatelům zdravotních služeb, od každodenní právní agendy zdravotnického zařízení, přes spory s pacienty, řízení před profesními komorami (ČLK, ČSK), využití sekundárních dat, až po řešení specifických potřeb spojených s novými technologiemi (AI, telemedicína) nebo postupy (eHealth). Také se zaměřuji na mezioborovou spolupráci, pomáhám vytvářet vysoce funkční multioborové týmy, spolupracuji s předními odborníky ve zdravotnictví, stejně jako významnými vědeckými pracovníky.

Za dobu své právní praxe jsem poskytovala právní pomoc klíčovým poskytovatelům zdravotních služeb, pracovala jsem v týmech řešících strategické otázky českého zdravotnictví. Měla jsem možnost podílet se na významných projektech v oblasti vědy a výzkumu. V současné době s naším právním týmem pomáháme více než desítce větších zdravotnických zařízení, u kterých jsme úspěšně zavedli interní procesy a dokumentaci a pomohli jim s projekty sekundárního využití dat.

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

  • Komplexní právní služby v oblasti zdravotního práva
  • Právní pomoc ve vědě a výzkumu
  • Právo duševního vlastnictví

Publikační činnost:

Ďábel je v detailech.