Marie Marsová

Občanské právo Zdravotnické právo

Od útlého dětství je mou láskou umění a hra na housle. Během dospívání a raného studia na vysoké škole jsem však začala zjišťovat, že právo je oblastí stejně kreativní, a díla se mohou skládat i zde. Je pak pouze na klientovi a advokátovi, zda hrají largo, či allegro.

Na práci v SEDLAKOVA LEGAL mne nejvíce baví různorodost jednotlivých úkonů, se kterými se setkávám, takže není den, kdy by se práce zdála jednotvárná. Právě tyto podmínky mi pomáhají s orientací v právu a s výběrem budoucího zaměření. Výhodou je také skvělý kolektiv, u kterého nikdy nemáme pocit, že jsme na práci sami.

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

  • Občanské právo
  • Zdravotnické právo
I ten nejmenší človíček může změnit budoucnost.