Michaela Procházková

Právní pomoc start-upům Občanské právo Korporátní právo

V advokátním světě se pohybuji už více jak 9 let, kdy za tuto dobu jsem poskytla v rámci několika úspěšných tuzemských advokátních kanceláří právní pomoc nespočtu klientů. Ve své praxi jsem získala cenné zkušenosti z různých oblastí práva – kdy jsem se podílela, jak na řešení složitých obchodních transakcích, také na nastavení spletitých dodavatelsko-odběratelských vztahů, na výkonu mnoha obhajob zejména hospodářských trestných činů (včetně těch s mezinárodní působností), či jsem měla na starosti vedení týmů při provádění implementací GDPR v rámci mnoha soukromoprávních či veřejných institucí.

Díky těmto různorodým zkušenostem se nyní dokáži na právní problémy klientů podívat s nadhledem na základě propojení poznatků z různých právních oblastí.

V poslední době klienty provádím především tou korporátní cestou, kdy přistupuji ke společnému hledání řešení empaticky s  důrazem na inovativní způsob řešení daného problému. Právě touha po inovaci a dosažení změn v rámci stále převažující legislativní zkostnatělosti mě přivedla do SEDLAKOVA LEGAL, která aktuálně na advokátní scéně kraluje v oblasti poskytování inovativních právních řešení a také v touze po maximálním využití IT v právu jako takovém.

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

  • Právní pomoc start-upům
  • Právní poradenství v oblasti investic
  • Nastavení vztahů mezi společníky
  • Korporátní a civilní agenda

Publikační činnost:

Nechoď tam, kde vede cesta, radši jdi tam, kde žádná cesta není a zanechej stopu.
Publikační činnost