Petra Jeřábková

Občanské právo Zdravotnické právo

Právo mě fascinuje pro svou pestrost, dynamiku a všudypřítomnost. Jeho existence a proměnlivost motivuje každého právníka být ve střehu a neustále se vzdělávat.

Ke konci studia na právnické fakultě jsem se začala více zajímat o problematiku zdravotnického práva, které jsem si následně měla možnost vyzkoušet také v praxi. Psaní diplomové práce zaměřené právě na tuto oblast mě utvrdilo v myšlence, že bych se zdravotnickému právu chtěla věnovat i nadále.

Tak jako je posláním lékařů léčit, beru já jako své poslání lékaře chránit.

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

  • Zdravotnické právo
  • Občanské právo

Publikační činnost:

Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží.
Publikační činnost