Lucie Bacíková

Právní pomoc start-upům Korporátní právo

Každý z nás se denně s právem setkává, a proto je značnou výhodou se v tomto oboru vyznat. To je jedním z hlavních důvodů, proč jsem se pro studium práva rozhodla. Zároveň mne právo lákalo pro jeho pestrost, která dává člověku možnost získávat poznatky z mnoha oblastí. Stejně tak je to s i prací v SEDLAKOVA LEGAL, díky které můžu získávat nové zkušenosti každým dnem.

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

  • Korporátní právo
  • Právní pomoc start-upům
Představivost je důležitější než vědomosti