Právo a udržitelnost

Vítejte a děkujeme, že jste si proklikni náš QR kód. Mohli jsme vám na konferenci SUSTAINABLE FUTURE ↗ rozdat letáčky, ale to by bylo plýtvání papírem. Víte, že každá sedmá domácnost v Praze nechce dostávat letáky do svých schránek?

Naším cílem je pomáhat těm, kteří zjednodušují život. Dělají ho efektivnější. Udržitelnější. A jak jste na tom vy? I v právu lze řešit právníka udržitelně.

Udržitelná žárovka
Koho už možná znáte

Linda Kolaříková - udržitelnost

Linda Kolaříková

Linda na konferenci SUSTAINABLE FUTURE mluvila o právu, umělé inteligenci, smart technology a udržitelnosti. Protože je pro Lindu udržitelnost silné téma, zeptali jsme se jí na pár otázek:

Co pro Lindu znamená udržitelnost:

V právu, ale i životě obecně hledám především balanc. A v obojím není udržitelný trvalý (nepřiměřený) tlak na růst, bez ohledu na další aspekty. Udržitelnost tak pro mne znamená šetrnost k okolnímu prostředí i sobě a velmi velmi opatrný a rozvážný tlak na výkon – se zohledněním, posouzením a vyrovnáním všech negativních dopadů. Jsem přesvědčená, že skutečně ve všech oblastech činnosti můžeme a musíme hledat tento přístup.

Jaká témata Lindu zajímají:

Samozřejmě dopady na životní prostřední, tedy v tom nejširším slova smyslu všeho, co nás obklopuje. Nejde tedy jen o nakládání s odpady, šetření energií a uvědomělé nakupování. Zajímají mne kvalitně posbíraná a zpracovaná data ohledně reálných dopadů různých aktivit na životní prostředí. Ráda bych viděla lepší (a nemanipulativní) edukaci v tomto ohledu. Jako právníka mne zajímá i to, jak se podaří dovytvořit a uplatňovat právní regulaci, aby nevedla k pouhému greenwashingu a formálnímu odškrtávání kolonek, ale konstruktivně a přínosně měnila přístup společností, ale i jedinců.

Co by měl právník udělat, aby pomohl klientům s udržitelností?

Samozřejmě znát relevantní právní předpisy, ale, což ostatně i v jiných oblastech, přemýšlet v souvislostech. Tedy nejen plnit požadavky zákonodárce, ale vnímat skutečný smysl a přínos pro svět a v důsledku i pro konkrétního klienta.

A co na to ostatní?

Ondřej Kolařík - Arbo Technologies ↗

Slyšeli jste už o Arbo Technologies? Brněnský startup, který chce, aby stromy ve městech žily déle, lépe a přinášely co nejvíc užitku ↗.

Zeptali jsme se na pár otázek také Ondřeje Kolaříka:

Co pro Vás znamená udržitelnost?

Pro ARBO jako pro firmu znamená udržitelnost převážně potenciál pro maximalizaci benefitů mimolesní zeleně, která na cestě k udržitelnosti nepochybně sehraje svou roli. Také to pro nás znamená zodpovědnost každého subjektu i jednotlivce ke svému okolí.

"Udržitelnost je za mě osobně asi největší téma naší generace. Kromě velké hrozby je to také obrovská příležitost - a to jak finanční, tak příležitost posunout lidstvo na novou úroveň neomezeného růstu a rozvoje."

Jaké projekty související s udržitelností děláte a jaký je jejich cíl?

Naše produkty jsou všechny zaměřené na sběr a vyhodnocování dat o mimolesní zeleni. V konečném důsledku to znamená lepší péči o stromy –> prodloužení jejich životnosti –> maximalizace ekologických benefitů, které stromy přinášejí (ve většině případů tyto benefity rostou exponenciálně s věkem stromu).

Také se v poslední době zaměřujeme na kvantifikaci těchto benefitů, což vlastníkovi stromu umožňuje daty podložená rozhodnutí, jak se stromem nakládat - kvantifikace toho o co přijde/co získá.

Jakým způsobem sbíráte data spojená s udržitelností ve Vaší společnosti a jaká data vlastně sbíráte?

Veškerá data co sbíráme jsou kolem stromů ve městech a krajině. Sbíráme převážně data zachycující jejich geometrii - parametry, 3D scany, 3D modely. Dále například druh, nebo celkový stav stromu. Tyto data sbíráme pomocí moderních technologií, jako například lidary, kalibrované kamery, machine learning atd. Následně z těchto dat počítáme stabilitu stromů, nebo jejich ekologické benefity.

Arbo - udržitelnost

Co v právu stojí za sledování

Právo a udržitelnost

Je vaše firma připravena reportovat informace o environmentálních faktorech? 📈

Víte, jakou má vaše společnost uhlíkovou stopu? Jaký je váš ESG rating?

Možná tyto otázky zatím neřešíte, ale určitě se na ně připravte a nachystejte si procesy pro měření udržitelnosti ve vaší společnosti. 🏡

Na úrovni EU se totiž chystá novelizace NFRD směrnice, která rozšíří povinnost reportovat data o udržitelnosti. Od roku 2026 by se tato povinnost mohla týkat také malých a středních podniků (takže vlastně "úplně všech").

Chci vědět víc ↗

🟢 Investoři totiž potřebují znát data o tom, jaký dopad má vaše společnost na lidi a životní prostředí, aby se rozhodli nad investící.

🟡 Banky potřebují znát data, aby mohly určovat úroky. Pojišťovny, aby mohly určovat výši pojistky. A tak můžeme pokračovat dále.

Právní služby, které mají jasný cíl