Pomůžeme vám

Zajistíme, aby Vámi zpracovávané osobní údaje byly v bezpečí.

Pro naše klienty jsme provedli více než 50 auditů zpracování osobních údajů.

Home header

Proč se obrátit ohledně osobních údajů na nás?

Poskytujeme komplexní služby týkající se ochrany osobních údajů. Rádi Vám připravíme potřebnou dokumentaci. Pro ty, kteří se chtějí věnovat problematice do hloubky, nabízíme možnost provedení komplexního auditu zpracování osobních údajů. Nabízíme též možnost školení pro Vás či Vaše zaměstnance, případně můžete využít námi zpracovaný e-learning. Poskytujeme rovněž hlídače právních předpisů, ve kterém každý měsíc shrnujeme to nejdůležitější, co se na poli ochrany osobních údajů událo. V neposlední řadě zajistíme i služby pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). O osobních údajích také píšeme, podívejte se na profil Romana a Jiřího!

Co konkrétně vám můžeme nabídnout?

Tyto právní služby zahrnují

Audity souladu s právními předpisy

Posoudíme vaši dokumentaci a zavedené procesy a zhodnotíme celkový soulad s právními předpisy týkajícími se osobních údajů.

Periodické hodnocení compliance

V případě, že jste již prošli auditem, případně nemáte o rozsáhlý audit zájem, jsme připraveni pro Vás na pravidelné bázi kontrolovat soulad se základními povinnostmi.

Konzultace

Odpovíme na Vaše dotazy týkající se zpracování osobních údajů. Konzultace provádíme osobně i prostředky komunikace na dálku.

Příprava dokumentace

Připravíme Vám dokumentaci (jak na míru, tak v podobě vzorů), která je právními předpisy vyžadovaná, nebo která Vám pomůže při zpracování osobních údajů.

E-learning

Poskytneme Vám přístup do námi zpracovaného e-learningového kurzu, případně Vám vytvoříme kurz na míru Vašim potřebám.

Hlídač právních předpisů

Oblast ochrany osobních údajů a dat je živel, v němž se každý den stane něco zajímavého. O všech zajímavostech Vás budeme rádi každý měsíc informovat v našem hlídači právních předpisů.

Zajištění služeb DPO

Zajistíme pro Vás komplexní služby pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož jmenování je v řadě případů povinné.

Školení v oblasti ochrany osobních údajů

Proškolíme Vás či Vaše zaměstnance v oblasti ochrany osobních údajů. Jsme připraveni Vám nabídnout jak obecné školení, tak školení zaměřené na Vámi zvolenou problematiku.

Služby související s e-Privacy

Věnujeme se též připravovanému nařízení e-Privacy. Pomůžeme Vám s přípravou na změny, které toto nařízení přinese.

Potřebujete právní služby v oblasti ochrany osobních údajů?

Kontaktujte nás

Jak to může probíhat

1 Audity
2 Příprava dokumentace
3 Periodické hodnocení GDPR compliance
4 Školení a e-learning
5 Hlídač právních předpisů
6 Zajištění služeb DPO
1

Audity

V rámci auditu si od Vás nejprve vyžádáme všechny potřebné dokumenty a popis relevantních procesů. Tyto informace poté interně zpracujeme a dokumenty s procesy posoudíme podle relevantních právních předpisů. Výstupem z auditu bude GAP analýza, ze které se dozvíte jak veškeré nedostatky, které byly zjištěny, tak možnosti jejich řešení. Následně, po provedené implementaci řešení, posoudíme nový stav a vyhodnotíme konečný soulad s právními předpisy.

2

Příprava dokumentace

V rámci provedeného auditu, případně na základě konzultace s Vámi, zhodnotíme, jaké dokumenty související s ochranou osobních údajů nemáte zpracované. Následně Vám připravíme nabídku na zpracování dokumentace na míru a nabídku na poskytnutí dokumentace vzorové. Po odsouhlasení rozsahu prací pro Vás v co nejkratší době veškeré dokumenty připravíme tak, abyste splnili povinnosti plynoucí z právních předpisů.

3

Periodické hodnocení GDPR compliance

Zabezpečení osobních údajů a hlídání rizik s nimi spojených nemůže být vyřešeno jednorázovou činností. Proto pro Vás v předem domluveném intervalu budeme provádět posouzení plnění základních náležitostí dle právních předpisů. Obsah této služby se velmi podobá auditu, nicméně je prováděn v menším rozsahu, se zaměřením na předem dohodnuté oblasti. Vždy však provádíme kontrolu základních povinností.

4

Školení a e-learning

Mezi jedno z organizačních opatření pro zabezpečení osobních údajů dle GDPR patří i proškolení zaměstnanců. V případě Vašeho zájmu Vám na základě poptávky navrhneme školení tak, aby co nejvíce odpovídalo Vašim potřebám. Můžeme tak připravit školení pro všechny zaměstnance, případně pro vedoucí pracovníky, kteří následně proškolí své podřízené. V případě, že chcete dát zaměstnancům možnost, aby si tempo školení zvolili sami, rádi Vám poskytneme přístup do platformy e-learningu, a to buď v jeho obecné podobě, případně přizpůsobený na míru Vašim potřebám. Po absolvování školení či e-learningu od nás dostanete certifikát osvědčující tyto skutečnosti.

5

Hlídač právních předpisů

Pokud si od nás objednáte tuto službu, dostanete měsíční přísun informací v oblasti ochrany dat. Nechtějí se Vám číst dlouhé výroční zprávy, nepřehledné rozsudky, složité pokyny ke zpracování osobních údajů, popřípadě cizojazyčné zprávy? Hlídač právních předpisů tohle vše udělá za Vás, to vše ve srozumitelném jazyce a pouze na pár stran. Vy se tak můžete dále věnovat svému podnikání a nic důležitého Vám neunikne.

6

Zajištění služeb DPO

V případě, že Vám vznikla povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, či ho jmenujete na základě Vašeho rozhodnutí, osobu pověřence Vám rádi zajistíme. Nejprve se s Vámi potkáme a zjistíme, jaké jsou Vaše potřeby, z jakého důvodu pověřence jmenujete a jaký rozsah jeho zapojení do procesů očekáváte. Poté Vám na míru připravíme nabídku na poskytování služeb s určením časového rozsahu poskytování služeb, přesného vymezení úkolů pověřence a paušální ceny za tyto služby. Námi zajištěný pověřenec Vám poté bude k dispozici kdykoli, kdy budete jeho služby potřebovat.

Kdo se o vás postará