Pomůžeme vám

Pracovní právo

Jádro každé společnosti tvoří její zaměstnanci. V rámci pracovněprávního poradenství klientům pomáháme právně ošetřit výsledky jejich práce, vyjednáváme s odbory, ale také vytváříme způsoby, jak zaměstnance motivovat.

Home header

Proč v oblasti pracovního práva spolupracovat se SEDLAKOVA LEGAL?

Problematika pracovního práva vyžaduje nejen znalosti právní, ale také cit pro komunikaci s dotčenými subjekty a pro vyjednávaní podmínek. Jedná se o oblast práva, na které stoji úspěšnost celé společnosti, a proto jí musí být věnovaná potřebná pozornost. Naše advokátní kancelář má zkušenosti nejen v přípravě pracovněprávní dokumentace, ale také ve vyjednávání se zaměstnanci a odbory.
Co konkrétně vám můžeme nabídnout?

Tyto právní služby zahrnují

Nábor zaměstnanců a skončení pracovního poměru

Příprava smluvní dokumentace pro zaměstnání nových zaměstnanců, včetně pracovních smluv, dohod, smluv o zapůjčení firemních předmětů a vozidel, daňové poradenství a komplexní právní pomoc v případě ukončení pracovního poměru.

Zaměstnanecké účastenské plány

Příprava zaměstnaneckých akciových programů nebo jiných plánů zaměstnanecké účasti na společnosti.

Řešení pracovněprávních sporů

Zastupování v jednání se zaměstnanci nebo odbory a zastupování v řízeních před soudy v případě pracovněprávních sporů.

Příprava interní dokumentace

Tvorba dokumentace a směrnic v oblasti BOZP, ochrany osobních údajů, datové bezpečnosti.

Potřebujete právní služby v oblasti pracovního práva?

Kontaktujte nás

Kdo se o vás postará