Pomůžeme vám

Právo duševního vlastnictví

Společně se zákazníky připravujeme strategie a dokumentaci, která ochrání jejich značku, službu a produkt. To vše na profesionální úrovni, na všech klíčových trzích světa.

Home header

Proč chránit duševní vlastnictví s námi?

Duševní vlastnictví je Vaše značka, know-how a výsledky kreativní činnosti Vaší společnosti. Díky právní ochraně duševního vlastnictví můžou naši klienti efektivně využívat konkurenční výhody, které jim jejich značka a výtvory přináší. SEDLAKOVA LEGAL se primárně zaměřuje na ochranu softwarových produktů vývojářských společností, ale má zkušenosti i při právní pomoci umělcům a vydavatelům. SEDLAKOVA LEGAL má samostatný expertní tým, který se specializuje na ochranu duševního vlastnictví.

Co konkrétně vám můžeme nabídnout?

Tyto právní služby zahrnují

Ochrana know-how

Příprava strategie a smluvní dokumentace, zajišťující ochranu know-how a obchodních tajemství, zejména dohody o zachování mlčenlivosti, konkurenční doložky a smlouvy s kontraktory a zaměstnanci.

Vývoj software

Zaměstnanecká smluvní dokumentace a smlouvy s developery a dalšími členy týmu, zajišťující zákazníkům maximum práv k výsledkům.

Ochranné známky

Pomoc při výběru vhodné ochranné známky, po zohlednění již registrovaných známek a doménových jmen, registrace ochranných známek v rámci všech světových trhů, sledování konkurenčních známek a následná pomoc při ochraně značky.

Převody práv duševního vlastnictví

Příprava strategie ochrany průmyslového vlastnictví, registrace patentů, užitných a průmyslových vzorů a následná pomoc při ochraně průmyslového vlastnictví.

Autorská práva, práva umělců, nahrávacích a filmových studií a nakladatelů

Komplexní právní pomoc a příprava smluvní dokumentace s umělci, studii a nakladateli.

Potřebujete právní služby v oblasti duševního vlastnictví?

Kontaktujte nás

Kdo se o vás postará