Pomůžeme vám

Softwarové/IT právo

Dokážeme Vám poradit, jak právně ošetřit vývoj, prodej, nákup i podporu softwarových děl. IT právo je naše vášeň.

Home header

Proč si v oblasti softwarového/IT práva vybrat nás?

Právní problematika, související s vývojem nebo nákupem a podporou software je komplexní a vyžaduje expertní právní a technické znalosti. Oblast práva a software je od vzniku SEDLAKOVA LEGAL stěžejní právní disciplínou, kterou se v advokátní kanceláři zabývá tým expertů. Krom toho, že jsme úspěšně zastupovali celou řadu dodavatelů nebo objednatelů při vyjednávání softwarových dodávek a podpory, naši právníci pravidelně školí na toto téma právníky a neodbornou veřejnost v České republice.
Co konkrétně vám můžeme nabídnout?

Tyto právní služby zahrnují

Licenční smlouvy, EULA

Vhodná licence a obchodní podmínky pro softwarové produkty včetně zohlednění open source komponent

Smlouvy o vývoji software

Komplexní smlouvy o vývoji a implementaci software pro vývojářské společnosti nebo objednatele, a to i ve veřejném sektoru.

Distribuce software

Příprava strategií a smluvní dokumentace pro distribuci software, včetně právní pomoci při uvádění software na nové trhy.

Údržba a podpora software (SLA - Support & Maintenance)

Právní pomoc při tvorbě dokumentace pro podporu a údržbu software a poskytování profesionálních služeb.

Smlouvy o převodu webových stránek

Právní ošetření převodů on-line portálů a webových stránek

Kybernetická bezpečnost

Bezpečnostní audity softwarových řešení z hlediska best practices v oblasti kybernetické a obecně datové bezpečnosti.

Potřebujete právní služby v oblasti softwarového/IT práva?

Kontaktujte nás

Kdo se o vás postará