The event has already taken place

Práce se smluvní dokumentací klienta

08.12.2023 UZS ČR, Na Pankráci 322/26, 140 00 Praha 4

Začátky vztahu s klientem, jeho nastavení, co se týká úhrad i rozsahu služeb až po změny vyvolané potřebami klientů, nebo potřebami samotného poskytovatele.

To vše a více s vámi bude náš Adam Škarka a naše Vladislava Křivová řešit jakožto akreditovaní školitelé od MPSV v rámci celodenního školení Asociace Poskytovatelů Sociálních Služeb!

Program mají pro vás opravdu obsáhlý a ve smlouvách s klienty se pak budete orientovat od A do Z.

Zkrátka a jednoduše vás připraví na všechny problémy, které by vás mohly potkat – zvyšování úhrad, změny potřeb klienta, zhoršení jeho stavu, mobility a mnoho dalších! ⚠️

Připravený program:

  • Přehled relevantní právní úpravy a základních východisek pro uzavírání smluv s klienty v sociální službách – od seznámení s relevantními předpisy až po požadavky jednotlivých kontrolních orgánů.

  • Základní náležitosti smlouvy dle zákona o sociálních službách, proces uzavíraní smlouvy při příjmu nového klienta, práce se stavem klienta při přijetí, práce s pozicí opatrovníka a opatrovnickým usnesením, nastavení rozsahu služeb, sjednávaní výše úhrad.

  • Změny smlouvy způsobené potřebami zařízení – navyšovaní úhrad, přemístění klienta, změny rozsahu služeb.

  • Změny smlouvy způsobené stavem klienta – zhoršení stavu klienta, přemístění do jiného typu zařízení, změny potřeb a soběstačnosti klienta, ustanovení opatrovníka.

  • Ukončení smlouvy o poskytování služeb z důvodů na straně zařízení (od přesunu do jiného typu zařízení až k nezvladatelným klientům), ukončení smlouvy klientem (jak správně formálně ošetřit, co vše archivovat, co kontrolovat při ukončení z důvodu nespokojenosti), jaké mohou existovat výpovědní důvody a další možnosti zániku smluvního vztahu.

  • Příklady z praxe, řešení konkrétních situací, modelové situace, práce se vzorovými dokumenty.

Akce je primárně určena poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou členy APSS, ale pokud máte zájem, tak i vy si nás můžete přijít poslechnout do UZS Čr v Praze! 

Registrovat se na školení můžete pod tímto odkazem! ↗