#1 Smlouvy v IT: O co ve smlouvě vlastně jde?

Pokud jste někdy řešili jakoukoliv IT dodávku, možná jste narazili na nějaké problémy se smlouvou (anebo o nich zatím nevíte). Pochopitelně nejlepší je smlouvu vyřešit s Vaším právníkem, ale klienti často neví, na co se jej vlastně mají zeptat. V tomto seriálu Vás naučím na co se ptát druhé strany a svého právníka, abyste obdrželi lepší výsledky. První základní věcí je vyjasnit si, o co ve smlouvě vlastně jde - co si jako objednatel kupujete, nebo co máte jako dodavatel poskytnout. Zní to téměř jako no brainer, a proto může být pro někoho překvapivé, že tohle je jeden z nejčastějších problémů všech smluv v IT. Je to však logické, zákon nikde neupravuje, co znamená například účetní program nebo support 24/7. Když je Vaše smlouva na IT dodávku vágní ve své specifikaci, obě strany na konci zapláčou z důvodu rozdílných očekávání. Pokud tedy kupujete nebo prodáváte vývoj nebo servisní služby, je nutné ve smlouvě specifikovat alespoň klíčové požadavky a u dodávek SW klíčové funkcionality a tzv. nefunkční požadavky. Trochu snadnější je situace, pokud je předmětem IT dodávky již hotový produkt ("krabicový software"), který objednatel mohl otestovat, nebo dodavatel demonstrovat před uzavřením smlouvy. Tam postačí specifikovat například názvem a verzí. V dalším díle se budu zabývat některými modely cenotvorby.