Akce již proběhla

4. Jak na problémové zaměstnance

27.08.2020 AK SEDLAKOVA LEGAL či online 690 Kč + DPH

Cílem semináře je seznámit zaměstnavatele s nástroji zákoníku práce, které lze uplatnit ve vztahu k problémovým zaměstnancům. Na školení budou probrány následující oblasti:

 • Pozdní příchody
 • Neomluvená absence a možnosti jejího řešení
 • Obrana proti účelovým přesčasům
 • Náhrada škody způsobené zaměstnancem (svěřené věci, hmotná odpovědnost)
 • Mlčenlivost zaměstnanců
 • Alkohol na pracovišti
 • Problematika smluvních pokut a jiných peněžitých postihů
 • Krádeže na pracovišti
 • Vytýkací dopisy, výpovědi a jejich doručování
 • Kontrola dočasně práce neschopného zaměstnance
 • Návštěvy lékařů v pracovní době

Školení bude probíhat jak offline, tak online. Pokud fyzicky nedorazíte a budete se školení účastnit pouze online, prosíme Vás, abyste tuto skutečnost uvedli DO POZNÁMKY PŘI REGISTRACI.

Délka školení je přibližně 2-3 hodiny.