Akce již proběhla

Software – od vývoje po nákup

09.04.2020 Brno 4 900 Kč + DPH

Počítačové programy jsou dnes klíčem úspěšnému businessu. Pomáhají nám pochopit data která máme, nastavit procesy, ulehčují nám práci anebo naopak na nich stojí celý náš business. A protože je pro nás software v dnešní době klíčový, zaslouží si jeho vývoj, nákup i prodej dobře nastavené smlouvy. Smlouvy, které s minimem právničiny zajistí, že během celé transakce nebude nikdo tápat v tom, kdo komu měl co dodat, co to mělo umět a jakou formou se za to mělo zaplatit a co dělat, když se něco nepovede. Pro každou stranu smlouvy jsou klíčová jiná ustanovení, společně si tedy projdeme nastavení transakce jak z pohledu dodavatele, tak z pohledu odběratele. Zaměříme se na základní body k vyjednávání a řekneme si, kde lze a kde nelze protistraně uhnout.

Osnova

 • Smlouva o analýze a návrhu architektury řešení
  • Účel analýzy
  • Realizace analýzy a zásahy do prostředí objednatele
  • Interviews, Prototyping, Use-cases
 • Vývoj software
  • Vymezení předmětu smlouvy
  • Typy vývoje a jak je uchopit ve smlouvách (waterfall, agilní vývoj, modifikace)
  • Akceptační kritéria a specifikace software
  • Změnové řízení
  • Vady software, záruka a odpovědnost
  • Zajištění následné podpory a rozvoje software
 • Licence k softwarovému dílu
  • Nezbytná ujednání v licenční smlouvě
  • Licenční modely
  • Další metody licencování software (SaaS, PaaS, IaaS)
  • Použitelné free and open-source modely
  • Uživatelské účty, zabezpečení
 • Smlouva o implementaci
  • Předmět smlouvy, základní požadavky na prostředí a součinnost
  • Řízení a milníky implementace, akceptace
  • Smluvní úprava vzdálené implementace
  • Nakládání s daty
  • Odpovědnost
 • Servisní smlouva (SLA)
  • Servisní služby, Support
  • Preventivní údržba x reaktivní údržba
  • Klasifikace incidentů
  • Reakční doba vs. doba pro odstranění
  • Standardy garantované dostupnosti
  • Požadavky na provozní prostředí
  • Povinnost aktualizací vs. zákaz aktualizací provozního prostředí
  • Prevence před „sunsettingem” sw produktu
  • Výsledky customizace a drobných úprav 

Čas školení: 8:30 - 15:30

Místo školení bude upřesněno.