Často kladené otázky v období pandemie

Adam Tietz 26.03.2020

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a omezeními ze strany vlády (Ministerstva zdravotnictví) se na nás obracíte s velkou řadou dotazů. Jsme rádi, že Vám v této těžké situaci můžeme pomoci. V tomto článku si zodpovíme často kladené otázky posledních dní.

Podívejme se společně na často kladené otázky posledních dní.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍ OMEZENÍ

Současná omezení byla přijata (od 24. 3.) na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Do 24. 3. byla tato omezení v režimu krizového zákona, podle kterého náležela všem zasaženým těmito omezeními příslušná náhrada škody od státu. Přechodem do režimu zákona o veřejného zdraví se však situace ještě více komplikuje. Jak to s náhradou škody nakonec bude, není zatím jasné. Pokud jste však v souladu s omezeními například uzavřeli svou prodejnu, doporučujeme si pro jistotu uchovávat veškerou dokumentaci. 

OŠETŘOVNÉ 

Dobrý den, mám 7letého syna. Po uzavření základních škol jsem chtěla jít na OČR, zaměstnavatel mě přemluvil, abych ještě setrvala. Nyní mi ošetřování syna povolil s tím, že mě možná povolají zpět do práce. Je takový postup možný? 

Péči o dítě do 13 let, která má za následek nepřítomnost zaměstnance v práci, je zaměstnavatel povinen vždy omluvit, pokud je důvodem uzavření školského zařízení. Zaměstnavatel tuto absenci nijak nepovoluje, jen ji bere na vědomí. Podle toho, jak si např. budete schopná zařídit hlídání se může stát i to, že některé dny budete moci pracovat a jiné se budete muset starat doma o syna, nemusí se jednat o kontinuální nepřítomnost.

Pokud už předem víte, že např. na nějaké dny neseženete hlídání, měla byste to zaměstnavateli předem sdělit, aby s tím mohl počítat. Zaměstnavatel Vás může požádat o návrat do práce, nemůže Vám ho však za takové situace nařídit.

Blíže se k současné problematice z hlediska pracovního práva dozvíte na našem blogu.

STORNO ZÁJEZDU (ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU)

Chtěl bych se zeptat, když mám zaplacenou dovolenou na Velikonoce a je dnes zřejmé, že se neuskuteční, jak postupovat. Nikde jsem to tam nenašel. Nevím, zda mám právo na vrácení peněz nebo nějaký jiný postup. Nebudu asi sám, koho tento problém bude trápit.

V daném případě se bavíme o tzv. odstoupení od smlouvy o zájezdu (stornu). Situace není lehká jak pro Vás, tak pro samotnou cestovní kancelář. 

Povinnost vrátit celou uhrazenou cenu zájezdu (tzn. bez storno poplatků) dopadá pouze na pobyty, které mají proběhnout během mimořádné okolnosti. V současné době platí zákaz vycestování z České republiky, veškerá omezení platí zatím pouze po určitou dobu (k dnešnímu dni do 1. 4. 2020). Je vysoce pravděpodobné, že budou prodlouženy.

Pokud odstoupíte od smlouvy k dnešnímu dni (tedy před termínem zájezdu), bude se odstoupení od smlouvy řídit obchodními podmínkami a vznikne Vám povinnost zaplatit storno poplatek. Pokud se domníváte, že omezení potrvají a dotknou se tak i Vašeho zájezdu (z našeho pohledu velice pravděpodobná situace), můžete vyčkat až do této doby, kdy bude omezení jisté. Poté při odstoupení nebudete povinen hradit žádné storno poplatky. 

Pakliže se však situace uklidní a bude možné vycestovat, a vy se i přes to rozhodnete, že vycestovat nechcete, vznikne Vám v případě odstoupení od smlouvy povinnost uhradit storno poplatek, který bude s největší pravděpodobností vyšší než ten, jaký by Vám byl vypočten k dnešnímu dni.

Při úvahách o odstoupení od smlouvy o zájezdu je tak vždy potřebné vzít v potaz několik relevantních informací – termín, destinace, možnost domluvy s cestovní kanceláří. Před odstoupením je potřebné položit si otázku, zdali se jedná o dovolenou, jež má proběhnout během této krizové situace (pak odstupuji bez storno poplatků) či o dovolenou, o kterou již nemám zájem a které má proběhnout například během letních prázdnin či později (zde jsem k dnešnímu dni v režimu storno poplatků, pokud se situace neprodlouží).

REKLAMACE ZBOŽÍ A SLUŽEB

Co dělat, když jsem reklamoval výrobek před vyhlášením výjimečného stavu a během něj jsou obchody zavřené, nepřejímají, nevydávají reklamace a v tomto stavu uplyne 30 dni. Mám nárok jako spotřebitel na odstoupení a vrácení kupní ceny?

V obecné rovině je spotřebitel vůči podnikateli náležitě chráněn. Podle zákona musí podnikatel rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Samotná reklamace včetně odstranění vady musí proběhnout nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Zákonná úprava však s nastalou situací nepočítala. 

Česká obchodní inspekce v této situaci vyzývá k trpělivosti a ohleduplnosti, přičemž k této problematice uvádí následující: „Trvání na vyřizování reklamací spotřebního zboží, které není nepostradatelné, v běžných lhůtách a odstupování od smlouvy v případě, že z důvodu nouzového stavu nemohla být reklamace vyřízena, může mít povahu jednání v rozporu s dobrými mravy, kterému není přiznána právní ochrana. Šikanózní výkon práva nebo jiný postup v rozporu s dobrými mravy nepožívá právní ochrany, takové jednání nemá právní účinky.“ V nastalé situaci je tak pro Vás podstatné, že jste právo z vady uplatnil (reklamoval) v době trvání záruční doby

S ohledem na výše uvedené tak doporučujeme se s příslušným podnikatelem pokusit domluvit na co nejvhodnějším řešení pro obě smluvní strany. Bazírování na formálním dodržení 30denní lhůty v době trvání objektivně existující překážky na straně podnikatele není zcela v pořádku. V každém případě je vhodné nechat si alespoň e-mailem potvrdit, že jste právo z vady uplatnil ještě v záruční době a že Vám bude reklamace vyřízena (byť se zpožděním).

V dané věci bude navíc dále záležet na tom, zdali se jedná o podnikatele, který byl současnou situací omezen či nikoliv. Výše uvedené se tak nebude vztahovat na podnikatele, kteří nouzovým stavem zasaženi nejsou.

STAROBNÍ DŮCHOD A MOŽNOSTI JEHO VYZVEDNUTÍ

Je možné vyzvednout mé 80leté mamince na pobočce České pošty důchod? Starším lidem se nedoporučuje vycházet ven.

V obecné rovině zákonná úprava umožňuje vyzvednutí důchodu pouze jeho příjemci, opatrovníkovi či zvláštnímu příjemci důchodu. S ohledem na současný stav však během nouzového stavu bude možné využít plné moci k převzetí splátky důchodu v době trvání nouzového stavu, která však musí být ve formátu dostupném na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Formulář, včetně poučení, a vysvětlení, naleznete zde: https://www.cssz.cz/-/docasne-bude-mozne-vyzvedavat-duchody-na-zaklade-plne-moci

Pokud tak chcete využít této možnosti, použijte formulář podle odkazu. Vyplácení na základě plné moci je možné pouze během nouzového stavu, nikoliv však do budoucna. 

Česká pošta se s ohledem na současnou situaci rozhodla, počínaje 24. 3. 2020, doručovat důchody přímo na adresu příjemce. Bezkontaktní doručování důchodů probíhá dle sdělení České pošty následovně:Doručovatel zazvoní u dveří. Vyzve důchodce, ať položí osobní doklad na vhodné místo a ustoupí. Doklad si převezme, ověří totožnost, vloží hotovost s dokladem a průkazem totožnosti do obálky, položí na vhodné místo a ustoupí. Vyzve důchodce, ať podepíše doklad a vloží jej zpět do obálky. Obálku položí na vhodné místo, doručovatel ji převezme, zkontroluje vyplněné údaje.“  V případě nezastižení příjemce na adrese doručování je důchod uložen na poště, a to po dobu tří měsíců.

Dle sdělení České pošty je možné se předem domluvit na přibližném času doručení. 

V této situaci tak doporučujeme kontaktovat Vaši pobočku České pošty a domluvit se na co nejvhodnějším doručení důchodu (osobní převzetí na základě plné moci či doručení na adresu příjemce).

Závěrem je potřebné podotknout, že Česká pošta prodloužila uložení jednotlivých psaní a balíčků.

Otázek v současné době je samozřejmě více a je takřka nemožné je zahrnout je do jediného článku, proto jsme pro Vás vybrali pouze často kladené otázky. Pokud budete mít zájem, rádi Vám nejen s výše uvedenou problematikou pomůžeme, stačí nám napsat.