Digitální obsah: 5 bodů, které upravit ve vašich podmínkách užívání

Pro poskytovatele digitálního obsahu byl začátek roku 2023 revoluční. Možná si toho mnozí ještě nevšimli, protože se novela spotřebitelského práva ↗ skloňuje pouze v souvislosti s e-shopy. Jenže toho přinesla mnohem víc. Přinesla zavedení nového smluvního typu - smlouvy o poskytování digitálního obsahu.

Ať už jste poskytovatelé SaaSových služeb, provozovatelé streamovací služby, poskytujete cloudové úložiště, provozujete sociální síť, vyvíjíte počítačovou hru, poskytujete aplikaci, naučte se nový pojem. Tímto novým pojmem je poskytování digitálního obsahu a s tím spojená smlouva. Od 6. 1. 2023 totiž musíte splňovat nové náležitosti takové smlouvy, upravené v občanském zákoníku. Novinku přinesla několikrát skloňovaná spotřebitelská novela.

A pozor, povinnosti nejsou jen vůči spotřebitelům, některá ustanovení dopadnou i na vaše B2B vztahy.

Pusťte si záznam z našeho webináře ↗ na toto téma.

Tento článek vám pomůže zkontrolovat si 5 nejdůležitějších bodů podmínek používání vaší aplikace (služby), abyste byli v souladu. Postupně se tak podíváme:

 1. Na to, jestli se vás nová úprava dotkne.
 2. Na 5 nejdůležitějších bodů, které si zkontrolujte ve vašich obchodních podmínkách.
Nestíháte? Nechte revizi na nás. Zrevidujeme vaše podmínky užívání a nastavíme potřebné procesy ↗.

🟡 Týka se vás nová úprava?

Digitální obsah, smlouva o poskytování digitálního obsahu

Tyhle pojmy vám nic neříkají? Je to možné. Protože pro vaši službu používáte konkrétní pojmenování. Třeba:

 • provozujete streamovací platformu a jste takový český Netflix;
 • provozujete sociální síť pro konkrétní publikum, kde umožňujete sdílet a vytvářet obsah;
 • vytváříte nástroj na úpravu fotografií, videí (Photoshop, Canva);
 • jste vývojáři mobilní nebo počítačové hry;
 • vydáváte e-knihy;
 • provozujete jiný SaaS nástroj.

Pro vaši službu nabízíte subscription-based model? Měsíčně vám uživatel platí určitou částku? Splňujete některou z výše uvedených odrážek? Jste poskytovatelem digitálního obsahu. A ač se o novele mluví jako o novele spotřebitelského práva, není to jen o spotřebitelích.

✅ Nová pravidla se na vás budou vztahovat v těchto případech:

 • V B2B vztazích, pokud poskytujete digitální obsah či digitální služby placeně (použije se část ustanovení); 
 • V B2C vztazích, a to ať už poskytujete digitální služby nebo digitální obsah bezplatně, či placeně.

Zákon používá pojem digitální obsah a služba digitálního obsahu. Protože se úprava v podstatě použije na veškeré digitální produkty a služby, které nabízíte, budeme v tomto článku pracovat s pojmem digitální služba/digitální obsah/aplikace (ať si zjednodušíme život).

❎ Kdy naopak tuto novinku řešit nemusíte:

Aby toho nebylo málo, zákon ještě pracuje s pojmem "věc s digitálními vlastnostmi".

To je případ, kdy prodáváte například chytré pračky, které v sobě mají "zabudovaný" software. Bez něj by pračka jen těžko plnila svou funkci. Nebo prodáváte chytré hodinky se zabudovaným systémem. Opět, na hodinky jako celek se bude hledět jako na "věc s digitálními vlastnostmi".

Nejste si jistí, zda se na vás nová úprava vztahuje? Zkuste náš interatkivní formulář ↗.

🟡 5 nejdůležitějších bodů, na které se zaměřit ve vašich obchodních podmínkách

Už víte, zda se na vás nová úprava smlouvy o poskytování digitálních služeb vztáhne nebo ne.

Pod smlouvou si ale nepředstavujte jen papír, který obě strany podepíší. Úpravou musí projít vaše obchodní podmínky, T&C, EULA, podmínky používání aj. Důležité je, že je zákazník při registraci do vaší aplikace musí odsouhlasit. Nebo musí odsouhlasit podmínky užívání při nákupu vašeho digitálního obsahu.

Tak jako e-shopy musely upravit své reklamační řády a další informace ve svých obchodních podmínkách, i vy budete muset revidovat vaše podmínky užívání.

Digitální obsah a obchodní podmínky

Na jaké body se v podmínkách zaměřit? To vám vysvětlíme níže. Nezapomeňte, že většina úprav se dotkne B2C vztahů. Pro vás z B2B segmentu mohou však být inspirací:

 1. Zkontrolujte si ustanovení o aktualizacích digitálního obsahu.
 2. Upravte si změny funkcionalit aplikace v obchodních podmínkách.
 3. Upravte si dobu, kdy aplikaci zpřístupníte.
 4. Upravte odstoupení od smlouvy.
 5. Zaměřte se na reklamace a vady.

1. Aktualizace digitálního obsahu (B2B/B2C)

Aktualizace digitálního obsahu

Celá nová úprava je poměrně složitě strukturovaná. Abychom vám tady nevyjmenovávali systematiku zákona, shrneme tento požadavek do pár vět.

Ze zákona musíte provádět aktualizace vaší aplikace, které jsou nezbytné, aby byl digitální obsah bez vad. To jsou prostě nezbytné aktualizace, záplaty, zabezpečení před externími hrozbami, zajištění kompatibility s uživatelských prostředím zákazníka.

No jo, jenže co když vy aktualizaci nabídnete, ale uživatel si ji nestáhne? V takovém případě nemá práva z vadného plnění. Prostě se následně nemůže obrátit s požadavkem odstranění vady, slevy, odstoupení.

Kromě toho si ale můžete ujednat také další aktualizace ve svých obchodních podmínkách. V případě, že máte v obchodních podmínkách upraveno, jaké aktualizace budete vydávat, jak často, musíte to dodržet. Proto si otevřete své obchodní podmínky a začněte tím, že si zkontrolujete, zda o tomto mluvíte. Máte to tam? Tak to dodržujte, nebo odstraňte. Pokud totiž nesplníte, plníte vadně.

2. Měníte funkcionality aplikace? Začněte u obchodních podmínek (B2C)

Od výše zmíněných aktualizací musíme odlišit jinou situaci.

Máte například aplikaci, na které nabízíte streamovací služby. A rozhodnete se nabídnout nové filmy a jiné odstranit (protože licenční práva jsou omezená). Nebo máte offline aplikaci a budete chtít funkcionality přenést jen do online prostředí. Nebo budete chtít upravit způsob, jakým se zobrazují komentáře ve vaší aplikaci.

Prostě budete chtít provést změnu aplikace. Nikoliv její aktualizaci, ale úpravu funkcionalit, fungování, způsobu práce s aplikací.

Změna digitálního obsahu

Takovou možnost změny musíte nejprve upravit ve svých obchodních podmínkách. Nestačí ale obecné povídání, že můžete změnit. V obchodních podmínkách musíte změnu i odůvodnit (třeba z důvodu změny licenčních práv pro distribuci filmů, vylepšení uživatelského rozhraní atp.). Příkladem odůvodnění v obchodních podmínkách může být:

 • přidání vlastností, funkcí,
 • vylepšení stávajících funkcí,
 • změna algoritmů,
 • odstranění obsahu,
 • plnění smluvních povinností vůči dalším dodavatelům v řetězci,
 • dodržování zákonných požadavků.

Kromě toho, že si toto upravíte v obchodních podmínkách, musíte dodržet další pravidla:

 • Změna je prováděna bez dodatečných nákladů pro spotřebitele (pokud by byly, spotřebitel má právo bez dalších nákladů vypovědět závazek do 30 dnů);
  • nákladem je třeba i to, že budete požadovat po uživateli větší kapacitu HDD.

 

 • Změna je uživateli jasně a srozumitelně oznámena.
  • Pokud je to pro uživatele změna pozitivní postačí pop-up okno s update logem, co se změnilo.
  • Pokud je změna pro uživatele negativní, musí být uživatel informován dopředu e-mailem, aby se mohl rozhodnout, zda chce závazek vypovědět.

3. Kdy digitální službu nebo digitální obsah zpřístupňujete? (B2B/B2C)

Tak jako v novele ohledně dodávání zboží (které musí být mimochodem dodáno do 30 dnů ↗), i u digitálních služeb a digitálního obsahu máme nově upraven čas plnění.

Digitální obsah musí být zpřístupněn bez zbytečného odkladu. Typicky si uživatel založí profil v aplikaci, zaplatí požadované předplatné a automaticky může používat všechny funkcionality. V takovém případě ani není potřeba nic do obchodních podmínek uvádět, protože vyhovujete zákonnému předpokladu.

Digitální služba nebo obsah ale může být poskytnut také tak, že posíláte licenční klíč ke stažení aplikace/obsahu. Co když takto nečiníte automaticky, ale ručně? Nebo prostě digitální obsah/službu zpřístupňujete až po určité době? Poté si upravte v obchodních podmínkách čas plnění, do kdy obsah zpřístupníte. A dohodněte se na tom i při dokončování objednávky (ať vám zákazník potvrdí, že souhlasí s pozdějším dodáním).

Pokud dodáváte digitální obsah na hmotném nosiči, uplatní se obecná úprava, jako byste prodávali zboží ↗ (takže 30 dnů).

4. Zaměřte se na odstoupení od smlouvy (primárně B2C)

Do kdy může spotřebitel ve vaší aplikaci odstoupit? Lámete si hlavu nad tím, jak je to s těmi 14 dny? Vždyť máte obsah zpřístupnit bez zbytečného odkladu, že?

Jenže spotřebitel může mít 14 dnů na odstoupení. Pak se může stát situace, kdy si spotřebitel zakoupí užívání vaší aplikace a po 10 dnech odstoupí od smlouvy. Vy mu tak budete muset vrátit veškeré plnění.

Jak se tomu vyvarovat?

Ve svých obchodních podmínkách výslovně informujte, že:

 • Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním (tuto větu můžete zkopírovat 🙂).
 • Při zpřístupnění digitálního obsahu/služby nechte spotřebitele zakliknout check-box, že souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy - digitální obsah

Pozor: Pokud vám spotřebitel odstoupil od smlouvy, může vás požádat o přenositelnost veškerých dat, které při užívání digitálního obsahu vytvořil nebo uchovával. Dle GDPR vás může požádat o vydání všech osobních údajů ve strojově čitelném formátu, toto ustanovení rozšiřuje povinnost na veškerá data v aplikaci (existují výjimky).

5. Dobře si specifikujte, jak má aplikace/obsah fungovat (B2B/B2C)

Poslední naše rada míří na to, abyste se vyhnuli případným reklamacím. Vaše aplikace, digitální obsah, digitální služba musí splňovat tzv. subjektivní a objektivní kritéria.

Důležitá jsou ta subjektivní, která si můžete přímo ujednat. Zaměřte se na to, jak je ujednán popis a rozsah poskytnutých služeb, jakost, funkčnost, kompatibila, interoperabilita a jiné vlastnosti. Zkontrolujte, jak vypadají pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, uživatelská podpora.

Prostě si dobře popište, jaké vlastnosti vaše aplikace má, jak se spouští. Nezapomeňte, že všechno co uvedete (i v rámci objednávky), může být použito proti vám. Jinými slovy, pokud nebude digitální obsah splňovat vaše subjektivní kritéria, budete plnit vadně.

U objektivních kritérií (jak už napovídá slovíčko objektivní) toho moc ujednat nemůžete. Prostě vaše aplikace musí být vhodná k účelu, ke kterému se používá digitální obsah tohoto druhu, odpovídají také obecné vlastnosti, parametry digtálního obsahu atp.

Zaměřte se také na práva třetích osob. Pokud vyvíjíte software z různých komponent, zkontrolujte si, že licence k těmto komponentám odpovídá tomu, co nabízíte. Pokud by to splněno nebylo, plníte vadně.

Pokud už teď víte, že některé z objektivních kritérií nedodržíte, můžete si je vyloučit. Uděláte to tak, že si s uživatelem odsouhlasíte (mimo obchodní podmínky), že se aplikace v některých vlastnostech liší.

Praktické pravidlo: Podmínky užívání si nastavte obdobně, jako si e-shopy nastavují práva z reklamací při prodeji zboží.

Sečteno a podtrženo

Nová úprava digitálního obsahu přinese zásadní změny. Pro vaše podmínky, procesy. Zejména vůči spotřebitelům se musíte podívat, zda splňujete všechny povinnosti.

V některých případech (například u odstoupení od smlouvy) by totiž mohla být provedena také kontrola ze strany České obchodní inspekce.

V jiných případech je zde riziko toho, že spotřebitelé budou zneužívat svých práv, které jim nová úprava přináší.

Na toto téma jsme vydali e-book:

E-book - digitální obsah E-book si stáhněte zde ↗

Je vaše aplikace/digitální služba/digitální obsah ready? Pomůžeme vše sladit ↗.

Napište nám