Stane se z digitálních platforem Velký bratr?

Ekonomika se digitalizuje a ekonomické činnosti se přesouvají na tzv. digitální platformy (internetová tržiště). Místa, kde podnikatelé nabízí své zboží a služby dalším subjektům. Poskytovatelé takové platformy vytváří virtuální tržiště, která se řídí jejich pravidly. Je tady však ještě jeden zájem, a to zájem státu.

Obchodníci, kteří působí na takových digitálních platformách, mají z prodejů na platformě příjem. Tento příjem však ne vždy řádně reportují finančnímu úřadu. Vzniká tak hrozba narušení hospodářské soutěže a snížení příjmu veřejných rozpočtů.

Z tohoto důvodu přichází nová pravidla se směrnicí DAC 7 ↗. Tato směrnice má být do českého zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní ↗ implementována nejpozději do 31. 12. 2022. Návrh se nachází v horní komoře Parlamentu České republiky a s největší pravděpodobnosti bude včas přijat.

Na koho nová pravidla dopadají?

Využíváte aplikace, internetové stránky, mobilní aplikaci k tomu, abyste prodávali zboží, nabízeli služby? Například přes Airbnb, Aukro, Booking apod.? Ať už pronajímáte nemovitosti, nabízíte osobní služby, prodáváte zboží nebo jezdíte s taxíkem přes aplikaci, jste to právě vy, prodejci, na které nová pravidla dopadnou nejvíc.

Nebo jste poskytovatelem, který umožňuje ostatním prodávat zboží nebo nabízet služby přes takovou platformu? Budete muset být na prodejce přísnější. A budete muset reportovat.

Buďte na změnu připraveni. Pokud vše Senátem projde, sběr dat začíná už 1. 1. 2023.

Z digitálních platforem se stane Velký bratr

V románu od G. Orwella je symbolem dohledu. V reálném světě se takovým dohledovým orgánem stanou platformy.

Každý provozovatel digitální platformy se v souladu s DAC 7 zařadí do jedné z těchto skupin:

  • Oznamující provozovatel platformy - ten, kdo bude muset reportovat
  • Vyloučený provozovatel platformy - takový, který nemá žádné prodejce z EU nebo má pouze prodejce vyloučené (vládní subjekty, prodejce, kteří udělali méně než 30 obchodů za částku nižší než 2 000 EUR)

Důležité je, že i vyloučený provozovatel platformy má povinnost komunikovat s příslušnými orgány a musí oznamovat a prokazovat, že na své platformě má pouze vyloučené prodejce.

Co musí provozovatel platformy zjišťovat o prodejcích?

Každý oznamující provozovatel platformy musí shromažďovat identifikační údaje, adresu, IČO, DIČ (pokud je), datum narození (FO), informace o provozovnách apod.

Tou zásadní povinností je však povinnost zjišťovat a reportovat informace o uskutečněných prodejích finančnímu úřadu.

Provozovatel platformy tak bude muset vždy nejpozději k 31. 1. doložit informaci o tom, kolik jednotliví prodejci provedli obchodů a v jaké hodnotě. Tuto informaci provozovatel platformy sdělí nejen finančnímu úřadu, ale také samotným prodejcům.

Provozovatel platformy bude muset také uchovávat dle současného návrhu novely veškeré záznamy a informace, a to po dobu 10 let.

Co to prakticky znamená?

  • Zrevidujte své procesy
  • Zkontrolujte své podmínky
  • Zkontrolujte vaše privacy policy
  • Konzultujte způsob reportování

Prakticky má tento předpis v oblasti e-commerce opravdu velký dopad. Pro provozovatele platforem to znamená, že do 1. 1. 2023 by měli mít nachystány procesy, jak budou informace sbírat a reportovat. Měli by mít také vyhodnoceno, zda prostřednictvím jejich platforem dochází k prodeji, na který DAC 7 dopadá.

Pro samotné prodejce poté tato novinka znamená, že by měli zhodnotit, na jakých platformách působí a zda budou pod takovou oznamovací povinnost spadat. A hlavně by měli dobře hlídat, jaké prodeje daňově přiznávají a jestli tyto prodeje odpovídají tomu, co bude reportovat platforma.

Jaké hrozí sankce?

Za jednotlivé přestupky dle novelizovaného zákona bude možné udělit pokutu až do výše 1 500 000 Kč. Takto vysokou sankcí mohou být postiženy zejména platformy, které nebudou plnit reportující povinnosti.

Ale i samotní prodejci na platformách se mohou dostat do problémů. Pokud nebudou poskytovat součinnost platformě, ta bude mít povinnost pozastavit jejich uživatelský účet nebo zadržet prováděné platby přes platformu.

Článek mnoho oblastí velmi zjednodušil pro účely pochopení základních otázek. V případě, že jste provozovatelé platformy, nebo prodáváte přes platformu, článek neslouží jako návod, jak máte postupovat. Vždy se dopředu poraďte s odborníkem.

Nebo kontaktujte nás