Dohoda o mlčenlivosti (NDA)

Skoro každý business tím začíná. Chcete dodavateli poskytnout informace o vašem projektu, aby na něm mohl začít pracovat. Nebo naopak stojíte na straně dodavatele a pro poskytnutí služby potřebujete získat důvěrné informace druhé strany. Základní dokument je na světě - dohoda o mlčenlivosti - NDA.

Potřebujete připravid dohodu o mlčenlivosti? Kontaktujte nás ↗.

NDA - dohoda o mlčenlivosti
Popis
Dohoda o mlčenlivosti (NDA)
  • Základní informace
  • Co se v NDA objevuje?
  • Co budeme potřebovat?
  • Co od nás dostanete?

Non Disclosure Agreement

Pojem NDA je obecně známý a asi ho nenní potřeba dlouze představovat. Pricipem je ochránit informace, které si strany mezi sebou předají. Často bývá taková povinnost chránit informace ošetřena smluvní pokutou v případě porušení.

Vzhledem k naší specializaci na IT právo jsme nachystali desítky NDA pro naše klienty. Dohoda o mlčenlivosti může být jako samostatný dokument, nebo také jako sočast dalších smluv - rámcových, o vývoji, nebo v jakékoliv jiné smlouvě.

Cena za přípravu: 5 000 Kč + DPH

A měli byste o tom vědět

V každém NDA, ať už si jej necháte připravit od nás, dostanete jej od druhé smluvní strany nebo si jej vytváříte sami, si zkontrolujte následující:

1. Zákaz si chráněné informace stahovat nebo ukládat

Může se stát, že budete potřebovat s informacemi pracovat mimo úložiště poskytovatele, a to i když to na začátku spolupráce nepředpokládáte.

2. Povinnost zavázat pracovníky ve stejném rozsahu, v jakém jste zavázáni vy sami

Možná budete muset i s dlouhodobými kontraktory/zaměstnanci přepracovat smlouvy.

Myslete na to už při přípravě takových smluv a na nejčastější vychytávky z NDAček se připravte – nebudete muset do smluv se svými lidmi následně sahat.

3. Ve výjimkách z mlčenlivosti nejsou kontraktoři/subdodavatelé

Pokud jste v IT, je vysoká šance, že máte kontraktory (OSVČ) ↗, kteří pro vás na zakázkách pracují. Pokud v dohodě o mlčenlivosti není výjimka, nesmíte je na práci pro daného klienta využít.

4. Povinnost vymazat ihned po skončení spolupráce všechny chráněné informace

Některé můžete potřebovat, např. abyste prokázali, že jste službu poskytli, dílo vyhotovili bez vad nebo že jste nezpůsobili škodu. U těchto informací se zavažte ke zničení/vrácení až po nějaké době.

5. Smluvní pokuty nevylučují náhradu škody

Pohlídejte si, že pro vás pokuty nejsou likvidační a myslete na pojistku, protože ani vysoká pokuta v tomto případě nemusí být konečná.

Co budeme potřebovat?

Pro přípravu dohody o mlčenlivosti (NDA) budeme potřebovat:

  • K jakému vztahu se NDA bude vázat?
  • Jaký je rozsah chráněných informací?
  • Jaké jsou výjimky z mlčenlivosti?
  • Zda existuje možnost chráněné informace ukládat či stahovat?
  • Nastavení smluvních pokut a její výše
  • Co v případě skončení spolupráce?

Neznáte odpovědi na některou z výše uvedených otázek? Vůbec nevadí. Jsme schopni vám doporučit běžný standard, který je běžně akceptován.

Klasické NDA/přátelský styl

Můžeme vám připravit dvě varianty dohody o mlčenlivosti. Chcete klasický právní styl?

Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé strany. Důvěrné informace druhé strany může strana užívat pouze v souladu s touto smlouvou za účelem jejího plnění. Pokud to není nezbytné pro plnění této smlouvy, nesmí strana kopírovat, zveřejňovat, sdělovat ostatním ani používat (jinak, než je povoleno touto smlouvou) důvěrné informace druhé strany. 

Nebo preferujete více přátelský a neformální styl?

O všech důvěrných informacích budeme zachovávat mlčenlivost, nebudeme je nikde šířit bez výslovného písemného souhlasu druhého a budeme je chránit před zneužitím. Důvěrné informace můžeme užívat pouze v souladu s touto Smlouvou a za účelem naší vzájemné spolupráce. 

Volba je na zcela na vás. Umíme do NDA propašovat i easter eggy.

 

Mám o přípravu NDA zájem