Nová pravidla ochrany spotřebitele

S počátkem roku vstoupila v platnost nová Směrnice (EU) 2019/2161 o lepším vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele, která podstatně mění 4 stávající směrnice na ochranu spotřebitele platné a účinné v Evropské Unii. Těmito směrnicemi jsou směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli, o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o právech spotřebitelů. Daná směrnice se dále zabývá specifiky pro smlouvy uzavírané digitálně na online tržištích, dopadá tedy hlavně na e-shopy.

Členské státy musí zveřejnit opatření nezbytná k dosažení souladu se směrnicí do 28. 11. 2021 s tím, že tato opatření začnou platit 28. 5. 2022.

Na to, jak směrnice ovlivní povinnosti provozovatelů e-shopů, se podíváme v následujícím článku.

Úprava hodnocení nabídek a transparentnějších uživatelských recenzí

Sami se zamyslete nad tím, jak vybíráte zboží na e-shopech. Dostanete se v seznamu zboží dále, než na první stranu? Dovolím si říci, že většina uživatelů ne. Obchodníci toto samozřejmě vědí a nechávají si za umístění produktu na první stranu zaplatit. Případně na nejviditelnější pozice umisťují zboží, které chtějí co nejdříve a v co největším množství prodat. Je jedno, zda se jedná o klasický vyhledávač na e-shopu nebo samostatný srovnávač cen. Evropská unie o tomto ví a snaží se tomuto zneužívání zabránit.

Nově bude nutné, aby spotřebitel bez větších problémů zjistil, dle jakého klíče byly nabídky umístěné na předních pozicích vybrány. Musí být především schopen zjistit, zda jsou vybrány díky placené reklamě. Obchodníci budou také muset uvádět, zda je prvotní zobrazení uspořádáno dle ceny, vzdálenosti, spotřebitelských hodnocení či jejich kombinace.

I uživatelské recenze projdou změnou. V dnešních dnech se na množství srovnávačů, ale i na jednotlivých webových stránkách prodejců, objevují falešné recenze. Většinou se jedná o pětihvězdičkové recenze na produkty, které jsou na trhu teprve krátkou dobu.

Směrnice zakazuje vkládání falešných recenzí a manipulování se zadaným uživatelským hodnocením. Odpovědnost za dodržování tohoto pravidla přebírají právě provozovatelé platforem. Pravidla jsou velice přísná. Provozovatelé musí zajistit a prokázat, že byly recenze sepsány opravdovými osobami. Pokud tomuto požadavku nevyhoví, nesmí recenze na svých webových stránkách vůbec uvádět.  

Nepravé slevy končí

Je jakýmsi „veřejným tajemstvím“, že se akční výrobky několik dní před akcí uměle zdraží, aby se následně zlevnily z uměle navýšené ceny. Procento, o které byl produkt zlevněn je poté vyšší (takto většinou vznikají slevové akce typu „Black Friday“).  Směrnice požaduje, aby byla původní cena, ze které je vypočítána sleva, viditelně uvedena. Především ale požaduje, aby se jednalo o cenu, kterou měl produkt alespoň 30 dní před slevou. Z tohoto pravidla existuje pouze jedna výjimka, a to u zboží podléhajícího rychlé zkáze (tedy ovoce, zelenina, pečivo a další).

Přeprodávané vstupenky by již neměly být problémem

Určitě to znáte. Pokud ne z vlastní zkušenosti, tak určitě z doslechu. Blíží se očekávaný koncert, spustí se online předprodej vstupenek a vstupenky jsou během několika málo minut pryč. Poté se „zázračně“ objeví na sociálních sítích, kde je někteří přeprodávají i za trojnásobnou cenu. Sami prodávající se snaží tomuto zabránit omezením počtu nakoupených vstupenek, zručnější osoby ale toto omezení obejdou. Směrnice bude toto obcházení limitů a skupování vstupenek pomocí robotů nově sankcionovat.

„Nemáte nárok na spotřebitelskou ochranu, protože jste nakoupili od jiného spotřebitele“

K tomuto nešvaru už by také docházet nemělo. Majitelé platforem budou muset zřetelně uvádět, s kým je při nákupu z e-shopu kupní smlouva uzavírána (zda jsou právnickou či fyzickou osobou, zda jsou podnikatelem). Musí také uvést, jaká rizika pro prodávajícího z uzavřené smlouvy plynou, zda má sám spotřebitel odpovědnost za dané zboží a musí poskytnout informace například o možnosti odstoupení od smlouvy včetně poskytnutí vzorového formuláře. Dále musí také poskytnout informace o celkové ceně zboží.

Tento nešvar vychází z toho, že unijní i vnitrostátní ochrana spotřebitele se vztahuje pouze na vztahy založené mezi podnikateli a spotřebiteli. Pokud tedy nakoupíte zboží od člověka, který se za podnikatele nepovažuje, tato ochrana se na vás nevztahuje (např. zákonná 2letá reklamační lhůta a další). Nyní bude muset být spotřebitel o tom, zda se na něj tato ochrana vztahuje, informován. Je pravdou, že již nyní by se na fyzickou osobu prodávající na e-shopu z pohledu českého práva spíše hledělo jako na podnikatele, směrnice ale díky povinnosti informovat toto posouzení odsouvá.

Cena odvíjející se od jednotlivého uživatele

Obchodníci mají ve zvyku díky historii prohlížení webových stránek naceňovat určité služby či zboží rozdílně pro různé zákazníky, provádějí tzv. profilování. Toto se děje celkem pravidelně např. u letenek. Pokud budete na stránky dané aerolinky chodit častěji, letenky se vám ve většině případů začnou uměle a celkem nenápadně zdražovat. Směrnice toto chování nezakazuje, ale požaduje, aby byl uživatel o tomto profilování a naceňování při nákupu pokaždé informován.

Dvojí kvalita výrobků se bude nově považovat za klamavou obchodní praktiku

Klamavá obchodní praktika vzniká, když podnikatel uvede nepravdivé informace o zboží, přičemž tyto informace mají vliv na vaše rozhodnutí o jeho koupi. Pokud by k tomuto klamání nedošlo, produkt by daný spotřebitel nejspíše nezakoupil. Směrnice sděluje, že touto klamavou praktikou je uvedení zboží na trh ve více členských státech s tím, že má zboží v každém státě rozdílnou kvalitu. Výjimkou je, pokud musí mít zboží kvůli objektivním faktorům (tj. faktorům, které prodávající neovlivní) jinou kvalitu. Pokud k uvedení na trh v rozdílné kvalitě dojde, musí být spotřebitel informován. Zajímavostí je, že podobný zákon se projednává v České republice (konkrétně novela zákona o potravinách a o významné tržní síle).

Co se stane, pokud obchodníci tyto povinnosti nedodrží?

Je to jednoduché – hrozí jim pokuta ve správním nebo soudním řízení. Maximální pokuta může být velice vysoká - až ve výši 4 % ročního obratu poskytovatele v členském státě, kde k porušení došlo, případně až 2 miliony eur. Pro srovnání, jedná se tedy o podobnou sankci, jaká společnostem hrozí v případě porušení povinností vyplývajících z GDPR (kde se daná 4 % vypočítávají z obratu celosvětového).

Směrnice dále zavádí nárok na náhradu škody způsobené spotřebiteli. Také zavádí možnost snížení ceny produktu nebo ukončení smlouvy. Státy mohou uplatňovat i další prostředky ochrany spotřebitele, aby došlo k zabránění klamavým obchodním praktikám.

Státy mohou také přijmout nové právní předpisy, které při agresivní či klamavé obchodní praktice u smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory či na dálku umožní spotřebiteli odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve 14 denní lhůtě. Je důležité připomenout, že tato úprava je v České republice již stanovena v § 1829 občanského zákoníku. Tato lhůta je prodloužena na 30 dní, pokud byla smlouva uzavřena v rámci zájezdu organizovaného obchodníkem s cílem propagace produktů nebo při nevyžádané návštěvě obchodníka v domově spotřebitele. Tato úprava cílí především na tzv. „šmejdy“, kteří na zájezdech v rámci České republiky nutili starším zranitelným osobám např. hrnce za desítky tisíc korun.

Daná směrnice tedy zavádí množství povinností pro provozovatele e-shopů a zlepšuje postavení spotřebitele. Jak se nás ale doopravdy dotkne, posoudíme až po provedení do vnitrostátního právního řádu.

S řešením spotřebitelských sporů máme také bohaté zkušenosti, proto se na nás neváhejte obrátit. Jak jsme pomohli klientce, spotřebitelce, odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, se můžete dočíst zde.