Nová pravidla u datových schránek - přichází důležitá novela

„Když posílám nějaké oficiální lejstro na úřad, tak samozřejmě využívám služeb datových schránek, ale jinak schránku vlastně moc nepoužívám a otevírám ji maximálně jednou za 14 dnů.“ Poznali jste se v této citaci? Od příštího roku nás čeká důležitá novela a můžete se dostat do zbytečných problémů. Tak si radši přečtěte, co se mění.

Nechci číst celý článek, ale zajímá mě, co se mění:

Od nového roku (od 1. 1. 2022) vstoupí v účinnost novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která by měla přinést poměrně výrazné změny pro komunikaci soukromých osob datovou schránkou. Nově se totiž tzv. fikce doručení uplatní i na zprávy doručované mezi občany nebo společnostmi. Nevyberete si déle než 10 dnů datovou schránku? Bude se zpráva považovat za doručenou. V roce 2023 nás pak čeká další výrazná změna – stát bude automaticky zřizovat datové schránky nepodnikajícím fyzickým osobám, pokud se přihlásí do Národního bodu pro identifikaci a autentizaci.

Limity datových schránek

Datové schránky mají na první pohled viditelnou výhodu – nemusíte nikam chodit, abyste si vyřídili úřední záležitosti a komunikace s orgány veřejné moci je zdarma. V soukromé sféře ale nedosahují potenciálu, který mají. 

Obecně totiž platí, že doručeno je okamžikem, kdy má adresát objektivně možnost se s dokumentem seznámit. U datových zpráv je ale doručení mezi soukromými osobami vázáno na okamžik, kdy se adresát přihlásí do datové schránky. I když na první pohled může komunikace datovkou působit „kvalifikovaněji“ než prostý e-mail, může se vám stát, že adresát se nepřihlásí a k doručení nedojde. Mnohdy se poté vyplatí poslat přípis papírově poštou, protože může vzniknout větší jistota řádného doručení (pošťák vám prostě obálku do ruky dá a bude vás „otravovat“ například v místě bydliště).

Datové schránky tak ztrácí svůj potenciál, kdy existuje povinnost mít datovou schránku zřízenou, na druhou stranu neexistuje žádná motivace pro soukromé osoby, aby si datovou schránku vybíraly (v souvislosti se soukromoprávní komunikací).

Jak to funguje dnes?

Pokud máte datovou schránku, nejspíš jste už slyšeli o tzv. fikci doručení. Pokud se nebudete přihlašovat do datové schránky, neznamená to, že se Vám podaří vyhýbat se úředním rozhodnutím. Jestliže se nepřihlásíte dříve, bude Vám dokument doručen 10. dnem ode dne, kdy Vám v datovce přistál. Tento způsob doručování platí jenom pro zprávy, které posílají úřady a jiné orgány veřejné moci. 

Pokud ale používáte datovou schránku ke komunikaci s kýmkoliv jiným než se státem – se společnostmi, byznysovými partnery nebo milenci – žádná fikce doručení se neuplatní. Můžete tedy úspěšně oddalovat nebo úplně znemožnit přijetí dokumentu, pokud se do schránky nebudete přihlašovat. 

Novela datových schránek od 1. 1. 2022

Od nového roku přichází zásadní změna. Pro doručování dokumentů pro „soukromé účely“ bude platit stejné pravidlo jako při komunikaci s orgány veřejné moci. Zpráva bude doručena 10. dnem ode dne dodání do datové schránky, bez ohledu na to, jestli se do ní přihlásíte. Toto pravidlo bude stejné pro všechny osoby s datovou schránkou – pro fyzické osoby, právnické osoby, podnikatele i nepodnikatele.

Pokud tedy máte schránku, musíte se do ní pravidelně přihlašovat. Pistoli vám samozřejmě nikdo u hlavy nedrží, ale nevyhnete se důsledkům doručení zprávy.

Příklad

Uzavřeli jste smlouvu o dílo jako objednatel a ve smlouvě máte sjednáno, že cena splatná do 14 dnů od doručení faktury. Zhotovitel vám 1. ledna datovkou poslal fakturu, která bude splatná nejpozději 26. ledna (lhůta začala běžet až následující den, tedy 2. ledna, 12. ledna byla zpráva doručena fikcí a 26. ledna uplynulo 14 dní od doručení). Od 27. ledna by tedy zhotovitel mohl mít nárok na úroky z prodlení nebo smluvní pokutu, pokud jste si ji sjednali. Nemůžete se už ovšem vymlouvat, že jste o faktuře nevěděli a nikdo vám ji neposlal.

A rozšířené uplatnění bude i v dalších oblastech, typicky v posílání předžalobních výzev.

Vyhnout se doručování datovou schránkou můžete jedině tehdy, pokud máte datovou schránku zřizovanou na žádost. To se týká především fyzických osob, některých podnikajících fyzických osob (nevyjmenovaných v § 4, odst. 3 zákona) nebo právnických osob nezapisovaných do obchodního rejstříku. Zablokování schránky dosáhnete tím, že ji znepřístupníte na Czech Pointu nebo na portálu Identity občana

Novela datových schránek od 1. 1. 2023 - další změny

Od roku 2023 bude stát automaticky zřizovat datové schránky nepodnikajícím fyzickým osobám, které se poprvé přihlásí do národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Do něj se dostanete například pomocí tzv. eObčanky (občanský průkaz s aktivovaným čipem) nebo pomocí bankovní identity, které nabízejí třeba Komerční banka nebo Air Bank.

Když tedy jako nepodnikající fyzická osoba národní bod poprvé použijete, stát vám automaticky zřídí datovou schránku. Pokud chcete používat elektronickou identitu, ale ne datovou schránku, můžete ji zablokovat do 15 dnů od zřízení – datová schránka sice bude existovat, ale nepůjde jejím prostřednictvím přijímat zprávy. Zablokovat ji samozřejmě můžete i později, ale do doby zablokování je schránka aktivní a je nutno počítat s tím, že do ní budou ostatní doručovat dokumenty.

Závěr

Digitalizace státu se posouvá a datové schránky opět získávají svůj potenciál. Samozřejmě je možné polemizovat nad digitální připraveností občanů a nad problémy, které případná nepřipravenost může přinést. Na druhou stranu zastáváme názor, že pokud se má digitální svět posouvat kupředu, je potřeba dělat ústupky.

Zajímá vás právo a digitalizace? Co třeba umělá inteligence a právo?