Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

18.02.2021

Máte 25 a více zaměstnanců? Pak se připravte na nové povinnosti týkající se úpravy ochrany oznamovatelů (tzv. whistleblowing). Návrh nového zákona je aktuálně projednáván v Poslanecké sněmovně.

Co je whistleblowing?

Ač návrh tento termín výslovně nezmiňuje, jde o ustálený výraz pro oznámení člověka (typicky zaměstnance) o možném protiprávním jednání (z uvedených oblastí). Navržený zákon vychází z EU směrnice.

Koho a čeho se návrh týká?

Podmínek podávání a posuzování oznámení a ochrany oznamovatelů.

Hlavní povinnosti vyplývající z návrhu se týkají tzv. povinných subjektů. Nejčastější kvalifikací pro soukromoprávní osoby nejspíše bude zaměstnávání průměrného počtu alespoň 25 zaměstnanců, z veřejnoprávních subjektů například i obce s 5000 a více obyvateli.

Vnitřní oznamovací systém

Povinné subjekty musí zavést vnitřní oznamovací systém – jakýsi zabezpečený komunikační kanál. Povinné subjekty zaměstnávající nejvýše 249 zaměstnanců mohou tento systém i sdílet. Dále musí být určena příslušná (fyzická) osoba posuzující oznámení.

Konkrétní ochrana oznamovatele

Oznamovatel a některé s ním propojené osoby (včetně právnických) mají být především chráněny před odvetnými opatřeními. Alternativou k využití vnitřního oznamovacího systému je oznámení učiněné prostřednictvím ministerstva spravedlnosti. V určitých situacích je oznamovatel oprávněn oznámení i zveřejnit.

Sankce

  • Pokutou až 1.000.000 Kč/5 % z čistého obratu může být za neplnění povinností potrestán povinný subjekt.
  • Naopak až 50.000 Kč pokutou může být potrestán oznamovatel vědomě nepravdivého oznámení.

Sankcionovány jsou i jednání příslušných i třetích osob mařící či bránící oznámení.

Účinnost zákona

Směrnici jsme povinni promítnou do právního řádu nejpozději do 17. prosince 2021. Návrh zákona předpokládá účinnost k témuž datu s povinností zavést vnitřní oznamovací systém do 31. března 2022. Návrh jistě může v legislativním procesu doznat značných změn (ostatně již došlo při projednávání vládou došlo ke snížení požadavku na počet zaměstnanců z původních 50). Je však vhodné být ve střehu a jeho osud sledovat.

Compliance aneb soulad s právními předpisy

V letošním roce se sešlo několik právních předpisů regulujících podnikání. Vedle výše zmíněného zákona dochází ke zpřísnění v úpravě evidence skutečných majitelů či opatření proti praní špinavých peněz. Ač s novými povinnostmi nemusíte nutně bezvýhradně souhlasit, je třeba vést je v patrnosti a požadavkům zákona včas vyhovět, jinak se vystavujete riziku postihu.

Se všemi právními požadavky souvisejícími výzvami korporátního práva (řádnou corporate governance) jsme Vám samozřejmě připraveni pomoc, proto se na nás neváhejte obrátit s dotazy. Napište nám.