Pomáháme těm, kteří pomáhají

Měsíc březen roku 2020 se do dějin zapíše jako období, které v České republice nemá obdoby. Situace spojená s novým onemocněním Covid-19 totiž způsobila nemalé problémy mnoha podnikatelům, živnostníkům, zaměstnancům, ale i všem občanům. Zároveň však ukázala obrovskou solidaritu mezi obyvateli. Mnoho lidí začalo spontánně šít roušky, nosit jídlo potřebným či vyvíjet aplikace a zakládat projekty, které mohou pomáhat a zachraňovat lidské životy.

Oblasti práva se aktuální situace také nevyhnula. Jelikož jsme jako advokátní kancelář chtěli pomoci, rozhodli jsme se přispět tím, co nám jde nejlépe – právní pomocí. Za poslední týdny jsme tak spolupracovali na několika projektech, kterým jsme pomohli zcela zdarma. A jelikož jsme právníci zaměřující se na IT právo, pomáhali jsme zejména IT projektům. Navíc jsme se s 12 dalšími kancelářemi rozhodli reagovat na aktuální situaci projektem Právo v roušce, který nabízí vzory na různé životní situace spojené s onemocněním Covid-19 a vyhlášeným nouzovým stavem.

Dokázali jsme si, že právní pomoc lze poskytovat i v uzavřeném světě zapečetěném pomyslnou páskou karantény. 0 % schůzek probíhalo osobně, 100 % přes online komunikační kanály. Využili jsme mnoho různých platforem a spotřebovali přesně 0 papírů. Přenesená data se však dají počítat v tisícovkách kB.

Jsme neskutečně vděční za všechny, kteří pomáhají. Velké díky proto patří také těmto projektům, kterým jsme pomáhali:

 

Co o projektech, na kterých jsme pracovali, říkají naši kolegové?

Michaela Garajová (Wakawai): „Někdo přichází s úžasnými nápady, jak pomoct lidem v nesnázích a umožnit jim snadnější darování, a někdo zajišťuje, aby bylo všechno právně tip ťop. Wakawai usnadňuje způsob poskytnutí darů a umožňuje tak každému zapojit se do sbírek. Jsem ráda, že jsem mohla být součástí tohoto projektu a pomoci s přípravou podmínek na hackathon.“


 

Tereza Formanová (Pomuzeme.si): „Jde o webovou aplikaci, která propojuje dobrovolníky s neziskovými organizacemi. Také pomáhá organizacím s efektivním přidělováním poptávek dobrovolníkům, kteří jsou právě dostupní. Pro organizaci je díky aplikaci mnohem rychlejší a snadnější najít dobrovolníka, který může v daném místě přinést nákup seniorům nebo vyvenčit pejska člověku v karanténě. Během velmi krátké doby jsme vytvořili smluvní dokumentaci pro užívání aplikace a vztahy s neziskovkami. Na spolupráci oceňuji především to, že koordinátoři byli velmi milí a příjemní lidé a spolupráce probíhala v pozitivní atmosféře. Měla jsem skvělý pocit, že můžu pomoci dobré věci. V aplikaci je totiž už téměř 2000 dobrovolníků a 14 dobročinných organizací!“


 

Jiří Hradský (Prvnilinie): „Často slýcháme od známých osobností, politiků či jiných, že děkují těm, co bojují v první linii. Jejich příběhy jsou velmi zajímavé. Projekt www.prvnilinie.cz tyto příběhy dokumentuje, shromažďuje informace o oblastech pomoci a hlavně ukazuje, jak je boj v první linii náročný. Na projektu jsem měl možnost podílet se přípravou potřebné dokumentace a konzultacemi. Jsem strašně rád, že jsem mohl alespoň právně pomoct projektu, který dodává energii všem v první linii. Miluji práci, která má smysl. Pozitivní ohlas je poté nejlepší odměnou.“


 

Tereza Drastichová (Právo v roušce): „Během měsíce března jsem s ostatními zapojenými kancelářemi spolupracovala na tvorbě právních vzorů a poradenství v problematice rodinného práva pro projekt Právo v roušce. Bylo skvělé vidět, s jakým zápalem a nadšením celý tým i přes ztížené podmínky pracoval a jsem vděčná, že jsem v této pro mnoho lidí obtížné situaci měla příležitost pomoci tím, co umím nejlépe, tedy právem.“


 

Adam Tietz (Terap.io): „Současná situace přináší řadu úskalí, nejen po stránce ekonomické, o které se mluví nejvíce, ale také po stránce společenské a osobní. Projekt bezplatných krátkých krizových intervencí ze strany Terap.io je příkladem projektu na správném místě. Zkušení terapeuti poskytují konzultace těm, kteří v těchto náročných dnech potřebují rychlou psychologickou pomoc. Pro Terap.io jsem v krátkém časovém intervale vytvořil podmínky pro poskytování právě těchto intervencí. Spolupráce byla bezproblémová a velmi příjemná. Jsem moc rád, že jsem se mohl tohoto projektu zúčastnit tak, jak nejlépe umím.“


 

Roman Tomek (ACAM solution s.r.o.): "Jsem rád, že vedle pomoci řadě on-line projektů a aplikací, které reagují na současnou krizi, jsme mohli podpořit i výrobní průmysl. Našemu klientovi, společnosti ACAM solution s.r.o., jsme pomohli s přípravou smlouvy o výpůjče a smlouvy o spolupráci. Na základě těchto smluv společnost ACAM solution s.r.o. a další společnosti zajistily automatizaci linky na výrobu filtrů pro respirátory ve výrobních prostorech SIGMA Výzkumný a vývojový ústav. Tyto filtry jsou následně distribuovány lékařům integrovaného záchranného systému a pomáhají přímo v první linii, kde je to tolik potřeba."

 

 

Čeká nás nová doba. Doba, ve které bude online svět dominovat tomu fyzickému. Právní služby byly odjakživa spojeny s osobním kontaktem. Na druhou stranu jsme si v těchto časech dokázali, že to jde i bez nich a mohli jsme pomáhat těm, kteří pomáhají.

Pokud Vás zajímají konkrétní právní problémy a situace spojené s onemocněním Covid-19, podívejte se na některý z našich článků.