Zásady ochrany osobních údajů

Jsme advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL s.r.o., IČO 056 69 871, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 97278, zastoupená Mgr. Janou Sedlákovou, jednatelkou a jako správci osobních údajů bychom Vás rádi informovali o tom, že veškeré osobní údaje, které zadáte prostřednictvím Google formuláře (Váš e-mail, informace o názvu a další podrobnosti) využíváme výhradně k tomu, abychom Vás zpátky kontaktovali a vybrali konkrétní startup, kterému umožníme účast v CzechCrunch Startup Academy. Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v zajištění komunikace mezi Vámi a námi.

Údaje nebudeme využívat pro žádné další účely. Osobní údaje budeme uchovávat maximálně do konce března 2023.

Další podrobnosti o tom, jak zpracováváme osobní údaje, včetně práv, která v souvislosti se zpracováním máte, naleznete zde: https://www.sedlakovalegal.cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju.