Správné vedení zdravotnické dokumentace

Zdravotnická dokumentace je nedílnou a velmi důležitou součástí každého zdravotnického zařízení. Obsah upravuje vyhláška o zdravotnické dokumentaci ↗, kde je upraven také rozsah vedení takové dokumentace, její náležitosti a pravidla. Ať už jste praktičtí lékaři, zubaři, plastičtí chirurgové nebo máte jakoukoli jinou specializaci, musíte správně vést zdravotnickou dokumentaci, která je nejen pro nás právníky klíčovou oblastí  vaší ordinace.

Kontaktujte nás ↗

Zdravotnická dokumentace
Popis
Vedení zdravotnické dokumentace s námi
  • Základní informace
  • Co od vás budeme potřebovat?
  • Co od nás dostanete?

Správně vedená zdravotnická dokumentace?

Je rozdíl mezi „vedením zdravotnické dokumentace“ a „správným vedením zdravotnické dokumentace“.

Správně vedená zdravotnická dokumentace může být vaším záchranným lanem při sporu s pacientem, kontrolním orgánem nebo zdravotní pojišťovnou. Mít vše dobře zorganizováno a uchováno (archivováno) je totiž klíčem k úspěšnému vedení vaší ordinace. A pokud budete muset svou zdravotnickou dokumentaci předložit například znalci, není lepšího pocitu, než když znalec prohlásí, že vaše dokumentace je zcela v pořádku. Vzhledem k blížící se elektronizaci zdravotnictví je správně vedená zdravotnická dokumentace předpokladem pro její rychlou a bezproblémovou elektronizaci.

Cena: od 60 000 Kč + DPH

Jak vypadá vaše aktuální zdravotnická dokumentace?

Nejprve budeme muset nahlédnout pod pokličku vaší ordinace (zdravotnického zařízení) a projít si aktuální stav vaší zdravotnické dokumentace, vaše postupy v informování a komunikaci s pacienty, zavedené postupy léčby.

Pokud rozjíždíte ordinaci od začátku, doptáme se na podrobnosti o tom, co vše budete dělat, jak bude probíhat váš provoz a jaké informace o pacientech máte v úmyslu evidovat.

Zdravotnickou dokumentaci na míru

Ta bude nejen v souladu s právními předpisy, ale i s vašimi specifickými požadavky na chod vaší ordinace.

Zkontrolujeme aktuální stav a navrhneme optimální řešení. Pokud jste nové zdravotnické zařízení, zpracujeme dokumentaci od nuly. Budeme od vás potřebovat všechny důležité informace o rozsahu poskytovaných služeb, vašich odbornostech a zavedených postupech. Postaráme se o vedení elektronické nebo listinné zdravotnické dokumentace. V rámci nastavení zdravotnické dokumentace si vezmeme na starost i důležité informované souhlasy.

Zpracujeme pro vás vzorové záznamy, smlouvy s pacienty, nastavíme rozdělení rolí i potřebné procesy. A po úspěšném nastavení vám můžeme zorganizovat také školení pro všechny pracovníky, jak s dokumentací pracovat.

Kontaktujte nás