IP Scan: Nejlepší způsob nastavení strategie vašeho IP

Máte skvělý nápad nebo produkt a nyní tápete nad tím, jak jej správně ochránit? Cest k ochraně vede několik. Můžete si registrovat ochrannou známku, sjednat mlčenlivost s dodavateli, zkontrolovat autorská práva, správně nastavit ochranu obchodního tajemství nebo třeba domén.

Kde ale začít?

Odpověď na tuto otázku nabízí služba IP Scan ↗, tedy služba diagnózy duševního vlastnictví. V rámci IP Scanu vám přidělený odborník zanalyzuje obchodní model a produkty, za cílem vytvoření strategie v oblasti duševního vlastnictví. Vy tak budete vědět, jaké jsou prioritní oblasti, kterým je potřeba věnovat pozornost a které je nutné vyřešit.

Od 22. 1. 2024 startuje další kolo grantu na IP Scan. Chci o grant požádat ↗

Fond pro MSP poskytuje dotaci ve výši 90 %

Pokud jste podnik, který má do 250 zaměstnanců a váš roční obrat nepřesahuje   50 milionů EUR, nebo jste začínající startup a máte myšlenku nebo produkt, který byste si rádi ochránili, můžete požádat o grant.

Služba má pevně nastavenou částku a stojí 900 EUR + DPH, přičemž fond pro MSP vám poskytne dotaci ve výši 810 EUR na provedení IP Scanu.

Jak dotaci na IP Scan získat?

Postup pro získání dotace je snadný. Existují dvě varianty, kterými se můžete vydat. O dotaci můžete požádat sami, nebo vám žádost o dotaci připravíme my ↗. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv variantu, musíte si nachystat některé základní dokumenty. Jaké?

  1. Informace o bankovním účtu společně s výpisem z bankovního účtu ↗.
  2. Osvědčení o registraci k DPH ↗, nebo jiné osvědčení, ze kterého bude patrný zápis v obchodním rejstříku a vaše IČ.
  3. Pokud chcete, abychom za vás podali žádost my, je potřeba vyplnit vzor čestného prohlášení ↗.

Na stránkách Fondu pro MSP ↗ si následně vytvoříte účet (nebo jej vytvoříme my) a všechny výše uvedené podklady se přiloží k žádosti o vydání poukázky.

EUIPO posoudí předložené dokumenty a do 15 dnů informuje o tom, zda byla žádost o dotaci schválena či nikoliv (vyžádá si další podklady).

Po získání dotace se obrátíte (obrátíme) na Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV), který vám přidělí certifikovaného odborníka, který IP Scan provede, vyúčtuje vám celkovou částku a následně vám tato částka bude proplacena z Fondu pro MSP.

Mám o IP Scan zájem -->

Jak IP Scan probíhá?

Jak už bylo popsáno výše, IP Scan provádí certifikovaný odborník na duševní vlastnictví. Jsme certifikováni pro poskytování služby IP Scan.

Poté, co vám ÚPV přidělí certifikovaného odborníka, je postup následující:

  • Nejprve se uzavře NDA (to je samozřejmost, je to vaše know-how)
  • Vyplníte základní dotazník, ve kterém vlastními slovy popíšete, co děláte, jaké jsou vaše produkty a jak nyní řešíte ochranu duševního vlastnictví. Nemusíte se ale bát, vyplnění dotazníku je poměrně intuitivní a pouze zaškrtáváte check-boxy.
  • Následně s vámi odborník na duševní vlastnictví provede pohovor (který může trvat i 2 hodiny), v rámci kterého si identifikuje všechny oblasti pro určení správné obchodní strategie v oblasti duševního vlastnictví.
  • Odborník vypracuje analýzu a vyhotoví závěrečnou zprávu, kterou zašle Úřadu průmyslového vlastnictví na kontrolu kvality.

Co se ve zprávě dozvíte?

Ve zprávě bude komplexně shrnuto, jaké oblasti duševní vlastnictví se vás týkají, včetně rizik, která se s nimi pojí. Zároveň ze zprávy zjistíte ideální strategii, jak dále v oblasti ochrany duševního vlastnictví pokračovat a na co se zaměřit. 

Zpráva vám přinese jistotu. Pomůže vám vytvořit přehled dalších kroků, které je potřeba učinit, aby bylo vaše duševní vlastnictví maximálně chráněno. Budete tak mít strategii, jak máte dále postupovat.

Do kdy mohu o dotaci na IP Scan požádat?

Žádosti o dotaci jsou časově omezené do 6. 12. 2024. Ve Fondu pro MSP na rok 2024 je navíc k dispozici omezené množství finančních prostředků. Pokud budou vyčerpány, dojde k ukončení přijímání žádostí ještě před stanoveným datem.

IP Scan už máte hotový, co dál?

Ideální je postupovat v souladu se strategií, která z IP Scanu vyplyne. Typicky se může stát, že dalším krokem bude registrace ochranné známky ↗.

Máte o IP Scan zájem?

Neváhejte se nám ozvat přes kontaktní formulář ↗. Vše za vás vyřídíme a IP Scan provedeme. Nebo nám rovnou vyplňte dotazník a my na základě něj nachystáme všechny potřebné podklady:

Vyplnit formulář -->

Kontaktujte nás