Jak se připravit na rozvod manželství

Hynek Brož 28.11.2023

Pokud vás zajímají otázky rodinného práva, sledujte náš instagram! ↗

Od malička jsme vychovávání příběhy o věčné lásce, ale realita manželství je, bohužel, komplikovanější. Po několika letech soužití v manželství může nastat krize, kdy jeden z manželů se rozhodne manželství ukončit. V takovém případě rozvod nezahrnuje pouze odstěhování ze společné domácnosti a odvoz věcí, ale zahrnuje i formální ukončení manželství a vyřešení majetkových a rodinných poměrů.

Nachystali jsme si proto pro vás sérii tipů, jak se připravit na rozvod ↗ a co udělat před oznámením rozvodu druhému manželovi.

V prvé řadě je nutné se nachystat na to, že v okamžiku, kdy oznámíte druhému manželovi, že se chcete rozvést, budete překvapeni tím, s kým jste vlastně několik let žili. V takovém okamžiku totiž běžně začnou manželé na sebe „házet špínu“ a bojovat proti sobě. Veškeré krásné vzpomínky na společný život jsou ta tam.

Znáte typy rozvodů a jejich ne/výhody? Pojďte si přečíst náš další článek! ↗

Důkladný seznam dokumentů

Před tím, než sdělíte partnerovi svůj záměr rozvodu, je klíčové se pokusit nalézt a dát dohromady následující dokumenty. 

  • Rodné listy dětí
  • Oddací list
  • Soupis nemovitých věcí, které jsou v SJM/ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů (nejlépe mít listy vlastnictví)
  • Soupis movitých věcí, které jsou v SJM a chcete je vypořádat.
  • Soupis veškerých závazků (dluhů) – zápůjčky, úvěry, hypoteční úvěry, leasingy apod.
  • Čísla bankovních účtů, stavebních spoření, penzijních připojištění apod.
  • Pokud máte nějaká zvířata, tak dokumenty k jejich přesné identifikaci - téma vlastnictví zvířete po rozvodu je často podceňované. Více se dočtete zde! ↗
  • Notářský zápis, pokud došlo k zúžení společného jmění
  • Usnesení o dědickém řízení, pokud jste za života po svém předkovi něco zdědili

Ochrana dokumentů

Získané dokumenty je vhodné chránit a mít je k dispozici i v době, kdy druhý manžel neví o plánovaném rozvodu. Druhý manžel má po oznámení často tendenci skrýt nebo odvést tyto dokumenty, což může komplikovat rozklíčování vašeho společného jmění, případně majetkových poměrů druhého manžela. Připravenost předem usnadní nejenom mimosoudní vyjednávání o případné dohodě, ale také posílí důkazní situaci pro případný soudní spor.

Doporučujeme si pořídit kopie/fotodokumentaci a tuto si za zálohovat na nějaké online uložiště, popř. odvézt si zálohu např. k rodičům nebo na jiné bezpečné místo, kam nemá druhý manžel přístup.

Zjištění majetku

Pokud nemáte v současné době přístup k potřebným informacím, právní zástupce může využít různé nástroje k získání údajů o společném majetku. Nicméně je lepší mít připraveno co nejvíce dokumentů předem, což usnadní celý proces.

Právnímu zástupci potrvá poměrně dlouhou dobu, než se k informacím o společném jmění dostane. Musí totiž využít různé veřejné instituce. Dojde nejenom k prodloužení celého procesu, ale též k vyšším nákladům, které vás bude rozvodové řízení stát.

Konzultace s právním zástupcem

Je vhodné vyhledat právní radu ještě před samotným oznámením rozvodu. Právník vám může poskytnout odborný návod, jak postupovat, a pomoci zajistit, abyste byli spravedlivě zastoupeni v rozvodovém procesu. Bez správných informací a dokumentů může být obtížné chránit svá práva, zejména v otázce společného jmění.

Potřebujete právní pomoc a zastoupení při rozvodu? Neváhejte nás kontaktovat! ↗

Oznámení rozvodu

Až poté, co proběhnou výše uvedené body doporučujeme oznámit rozvod druhému manželovi. Oznámení nemusí být nějak vyhrocené. Pokud se oznámení bojíte, může takové oznámení za vás učinit váš právní zástupce, který zároveň zašle s oznámením také příslušné dokumenty pro mimosoudní vyjednávání. 

Závěr

Příprava na rozvod není pouze o právních aspektech, ale také o emocionálním přizpůsobení se na novou situaci. Je důležité si uvědomit, že každý případ je individuální, a proto je dobré mít na své straně odborníka, který vám pomůže projít tímto náročným procesem co nejsnadněji. Nezapomeňte, že konzultace s právním zástupcem může být klíčovým krokem k úspěšnému řešení rozvodové situace.

Autor: Hynek Brož

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kdy následně své vědomosti rozšířil v rámci doktorského studia a získal titul JUDr. Rodinným právem se zabývá již více jak osm let. V průběhu své praxe se setkal s množstvím různorodých případů, přičemž získané znalosti a zkušenosti (nejenom v rámci soudních řízeních) jsou nezanedbatelným přínosem pro naše klienty.

undefined

Kontaktujte nás