Rozvod

Rozvod může proběhnout dvěma základními způsoby ↗. Závisí to na situaci a ochotě manželů se dohodnout. Prvním z nich je tzv. nesporný rozvod, což je ideální varianta pro všechny strany zapojené do procesu. To znamená, že manželé se dohodnou na všech důležitých otázkách. Bohužel však ne vždy je to tak jednoduché a harmonické. V případě, že se nedaří dosáhnout dohody, může proces rozvodu být komplikovaný a emočně náročný, a to zejména pokud jeden z manželů rozvod odmítá. V takových situacích je často nezbytné připravit se na soudní spor.

Kontaktujte nás ↗

Popis
Rozvod s námi
 • Základní informace
 • Co budeme potřebovat?
 • Co od nás dostanete?

Základní informace

Česká právní úprava upravuje dva typy rozvodů – nesporný a sporný. Oba typy rozvodů mají své výhody a nevýhody (blíže viz náš článek ↗). Ve zkratce lze říct, že nesporný rozvod může proběhnout pouze za situace, kdy manželství trvalo minimálně jeden rok ke dni zahájení řízení o rozvod a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí. Manželé se dále musí dohodnout na úpravě poměrů dítěte pro dobu po rozvodu a tuto dohodu schválí soud. V neposlední řadě se manželé musí dohodnout na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, popř. výživného pro dobu po rozvodu. Primárním znakem je tedy vzájemná schopnost manželů se na všem dohodnout a časový test (viz dále).

V případě, že manželé se nejsou schopni dohodnout, nebo nesplňují např. časový test, tak je potřebné rozvod provést prostřednictvím sporného rozvodu. V rámci sporného rozvodu soud zkoumá existenci rozvratu manželství a příčiny tohoto rozvratu. Manželství může být totiž rozvedeno pouze tehdy, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Nemusí být vypořádáno společné jmění manželů.

V obou případech však je podmínkou, aby proběhlo samostatné řízení o úpravě péče, výchovy a výživy k nezletilému dítěti. U nesporného rozvodu musí být tato úprava docílena prostřednictvím dohody. U sporného rozvodu může být úprava k nezletilému dítěti dosažena jak prostřednictvím dohody, tak autoritativním rozhodnutím soudu.

Co budeme potřebovat?

Abychom vám mohli poskytnout co nejlepší možnou službu, musíme znát vaši situaci.

 • Budeme od vás potřebovat popsat vaše manželství – zejména pak proč se chcete rozvést, a zda o dané skutečnosti ví partner, se kterým se chcete rozvést.
 • Informaci, co je vaším cílem – co nejrychlejší rozvod i za předpokladu ústupků, pomsta druhému manželovi apod.
 • Dokumenty - kompletní seznam vám zašleme potom, co se blíže poznáme a zjistíme, který model rozvodu je pro vás nejlepší.

Co od nás dostanete?

 • Dostanete od nás komplexní zhodnocení vaší situace se všemi výhodami i nevýhodami.
 • Popis několika cest, kterými se lze vydat, a bude pouze na vašem uvážení, kterou z cest se společně vydáme.
 • Spolehlivého partnera pro vyjednávání s druhou stranou.
 • Též naši podporu, pochopení a empatii.
 • Přípravu na soudní jednání – zejména pak na váš výslech.
 • Naše bohaté zkušenosti prověřené stovkami soudních jednání, jednání s protistranou, velmi rozsáhlou znalost judikatury, návody nebo metodiky.
Kontaktujte nás