Shrnutí návrhu zákona o realitním zprostředkování

Roman Tomek 13.11.2019

V pátek jsme zveřejnili článek ohledně zákona o realitním zprostředkování, který napsala naše kolegyně Alena Psárová pro REALCITY. Návrh zákona nyní putuje do Senátu a měl by nabýt účinnosti 1. 1. 2020. Pro ty z Vás, ktěří neměli prostor si celý článek přečíst, shrnujeme nejpodstatnější změny:

  • Realitní zprostředkování bude nově vázanou živností, se kterou se bude pojit prokázání profesní způsobilosti.
  • Podmínkou výkonu profese bude magisterský titul ekonomického, stavebního, právního charakteru nebo obdobných oborů, případně bakalářský titul, 1 rok praxe a ukončené MBA studium. V případě, že realitní zprostředkovatel nebude mít ukončené studium na VŠ, bude postačovat nižší vzdělání a 3 roky praxe nebo certifikační zkouška.
  • Zákon zavádí definici realitního zprostředkování. Půjde zejména o poskytnutí inzertní služby, zajištění prohlídky nemovitosti či posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny nemovitosti (jinými slovy, půjde o činnosti, které dnes běžně zajišťují realitní kanceláře).
  • Nově bude povinná písemná zprostředkovatelská smlouva a předložení výpisu z KN k zprostředkovávaným nemovitostem. Výhradní zprostředkování nesmí být sjednáno na více, než 6 měsíců. Provize nebo její výpočet musí být sjednána v této smlouvě.
  • Dochází ke změně v pravidlech úschov finančních prostředků. Realitní zprostředkovatel nesmí klientovi nabízet jinou úschovu, než u banky, notáře, advokáta nebo exekutora. Úschovu může realitní zprostředkovatel provést pouze v takovém případě, kdy o to klient v písemné formě a na samostatné listině výslovně požádá. V takovém případě budou muset plnit veškeré povinnosti z úschov plynoucí (oddělení prostředků klienta od ostatních, identifikace vlastníka prostředků a další).
  • Zavádí se povinné pojištění, minimum 1.750.000 Kč pro jednu pojistnou událost a 3.500.000 Kč pro souběh více událostí v 1 roce.