JUDr. Roman Tomek

Ochrana osobních údajů a nemovitosti

roman.t@sedlakovalegal.com

+420728055351

Svět práva mě nadchnul, když mi bylo 15 let. Sledoval jsem každý film a četl každou knihu z tohoto prostředí a už tehdy jsem věděl, že chci být advokátem. Po zahájení praxe jsem zjistil, že skutečný svět práva se od toho, který jsem do té doby znal liší, avšak v pozitivním smyslu. Možnost řešit reálné problémy skutečných lidí je činnost, která mě naplňuje nepoměrně více než pouhé pasivní sledování příběhů napsaných jinými. Ve své dosavadní praxi jsem se původně věnoval zejména právu exekučnímu, poslední dva roky se však mojí specializací stala ochrana osobních údajů. Stěžejní částí mé práce je provádění auditů souladu s GDPR, přičemž klientelu tvoří společnosti různých velikostí, působící jak na lokálním, tak na nadnárodním trhu.

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

 • Ochrana osobních údajů
 • Esport
 • Právo nemovitostí

Vzdělání

 • Titul Mgr. na Masarykově univerzitě v Brně (2012)
 • Advokátní zkoušky (2016)
 • Titul JUDr. na Masarykově univerzitě v Brně (2017)

Zkušenosti

 • Audity, implementace a školení v oblasti ochrany osobních údajů
 • Poskytování služeb pověřence pro ochranu osbních údajů
 • Příprava kupních a svěřeneckých smluv v oblasti prodeje nemovitostí
 • Komplexní poradenství v oblasti exekučního práva, jak pro oprávněné, tak povinné
 • Zastupování před soudy, zejména v oblasti pohledávek a rodinného práva

Publikační činnost

Mé životní motto

„Na advokacii se mi líbí to, že žádný problém není nepodstatný. Spor o stokoruny je pro jednoho klienta stejně důležitý, jako pro jiného spor o milióny, k řešení obou případů je třeba přistupovat se stejnou pečlivostí.“

S čím vám pomůžu?

Kolegové

Začněme spolupracovat ještě dnes

Kontaktujte nás