Akce již proběhla

3. Základy českého pracovního práva pro managery (ENG)

13.08.2020 AK SEDLAKOVA LEGAL + online 690 Kč + DPH

Cílem semináře je projít základní instituty zákoníku práce v angličtině tak, aby se management zaměstnavatele lépe orientoval v pracovní problematice a mohl lépe reagovat na jednotlivé situace nebo požadavky řadových zaměstnanců, včetně uvědomění si možných rizik.

Oblasti, které na školení probereme:

 • Přijímání zaměstnanců do pracovního poměru (výběr uchazečů, inzeráty, lékařské prohlídky)
 • Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva (základní náležitosti, zkušební doba, délka trvání pracovního poměru, specifika u softwarových společností – autorská práva)
 • Mzda (a jiné benefity), pracovní doba, přesčasy, dovolená a jiné překážky v práci
 • Mlčenlivost, zákaz konkurence
 • Home office
 • Změny pracovní smlouvy
 • Kontrola zaměstnanců při výkonu práce
 • Postihy zaměstnanců (výtky, osobní ohodnocení, problematika smluvních pokut)
 • Užívání věcí zaměstnavatele zaměstnanci
 • Odpovědnost zaměstnance za škodu
 • Skončení pracovního poměru
 • Konkurenční doložky u zaměstnanců
 • Specifika pracovních vztahů s manažery (vedoucími zaměstnanci)

Školení bude probíhat jak offline, tak online. Pokud fyzicky nedorazíte a budete se školení účastnit pouze online, prosíme Vás, abyste tuto skutečnost uvedli DO POZNÁMKY PŘI REGISTRACI.

Délka školení je přibližně 2-3 hodiny.