Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti (DPP/DPČ)

Z pohledu zákoníku práce existují dvě možnosti, jak je možné zapojit osoby do výkonu pracovní činnosti. První možnosti je pracovní smlouva ↗, druhou možností jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy DPP nebo DPČ.

Kontaktujte nás ↗

Pracovní smlouva
Popis
 • Základní informace
 • Co dohody řeší?
 • Co budeme potřebovat?
 • Co od nás dostanete?

DPP/DPČ

Dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti se uzavírají tehdy, pokud nemáte pro zaměstnance využití na plný úvazek a hodí se vám flexibilnější forma spolupráce. Rozdíly mezi jednotlivými dohodami jsou zejména v tom, jaký je možný rozsah odpracovaných hodin.

Na základě DPP je možné odpracovat ročně maximálně 300 hodin. Na základě DPČ tento limit neexistuje, ale není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Cena: od 5 000 Kč + DPH.

Co dohody řeší?

V dohodě nastavíme flexibilně podmínky spolupráce se zaměstnancem, jako je:

 1. druh vykonávané činnosti,
 2. doba, po kterou bude činnost vykonávána,
 3. podmínky odměňování,
 4. zajištění práv k autorským dílům zaměstnance, bude-li to vhodné,
 5. mlčenlivost.

Co budeme potřebovat?

Popis základních podmínek, za kterých by měl vztah se zaměstnancem fungovat. Jedná se o následující informace:

 • jakou činnost bude pracovník vykonávat,
 • v jakém rozsahu,
 • jak dlouho,
 • další specifika vztahující se k mlčenlivosti, odměňování, autorským dílům.

 

Jednoduchou dohodu, která bude obsahovat vše potřebné, a která bude snadno pochopitelná i pro zaměstnance.

Kontaktujte nás