Pracovní právo

Jádro každé společnosti tvoří její zaměstnanci. V rámci pracovněprávního poradenství klientům pomáháme právně ošetřit výsledky jejich práce, nastavujeme pracovní smlouvy, ale také vytváříme způsoby, jak zaměstnance motivovat.

Kontaktujte nás ↗

David Šupej - Služby
Co můžeme nabídnout

Pracovní smlouva

Nachystáme pro vás přehlednou, jasně a stručně napsanou pracovní smlouvu, která odpovídá vašim potřebám.

Detail -->

DPP/DPČ

Kromě pracovní smlouvy pro vás nachystáme také kteroukoliv z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Detail -->

Dohoda o home office

Připravíme pro vás dohodu o podmínkách výkonu práce z domova, protože i při home office a nastavíme vše v souladu se zákoníkem práce.

Detail -->

Kvalifikační dohoda

Připravíme vám kvalifikační dohodu, která upravuje práva a povinnosti v souvislosti se vzděláváním zaměstnanců.

Detail -->

Smlouva s kontraktory

Nastavíme smlouvu s kontraktory tak, aby nedocházelo k tzv. švarcsystému ↗. Nejčastěji se jedná o rámcovou smlouvu o dílo.

Detail -->

Ukončení pracovních poměrů

Ač se nejedná o příjemné téma, pomůžeme vám posoudit situaci při skončení pracovního poměru a navrhneme další postup.

Napište nám -->

Potřebujete právní služby v oblasti pracovního práva?

Napište nám →

Další služby, které poskytujeme →