Due Diligence

Před každým zásadním rozhodnutím je obvyklé posoudit související rizika. Za tímto účelem se provádí Due Dilligence (prověrka), a to například z pohledu majetku, dluhů, právních závazků nebo duševního vlastnictví společnosti (IP Due Dilligence).

Umíme zajistit kompletní Due Diligence společnosti ať už z pozice investora (Buyer DD) či jako přípravu na investici z pozice cílové společnosti (Seller DD).

Kontaktujte nás ↗

due dilligence
Popis


Rozsah Due Dilligence

Správně nastavený rozsah Due Dilligence je základním předpokladem proto, abyste mohli posoudit, zda je zamýšlená transakce proveditelná a ekonomicky smysluplná. Jelikož máme s Due Dilligence rozsáhlé zkušenosti, pomůžeme vám rozsah správně zvolit, tak abychom spolehlivě odhalili veškerá potenciální rizika a všas vás na ně upozornili.

Nad rámec obecné Due Dilligence se v rámci naší expertízy se zaměřujeme na Due Dilligence prováděné z pohledu obchodních závazků, korporátních závazků a duševního vlastnictví (IT Due Dilligence).


Pokračování Due Dilligence

Provedením Due Dilligence naše služby nekončí. Pokud v rámci prověrky narazíme na jakékoliv nedostatky, nejenže vás na ně upozorníme, ale zároveň vám navrhneme, jakým způsobem je můžete napravit. Připravíme vám plán pro provedení transakce a seřadíme rizika dle jejich závažnosti. Zároveň vám poradíme, které z rizik byste měli vyřešit před dokončením transakce. A řešení kterých byste naopak mohli ponechat až na později.

V  neposlední řadě, umíme zajistit přípravu kompletní transakční dokumentace.

  • Základní informace
  • Co od vás budeme potřebovat?
  • Co od nás dostanete?

Provedeme právní prověrku společnosti.

Při prodeji společnosti nebo při investicích je naprosto běžné, že se kontroluje, v jaké kondici se společnost nachází. Tato skutečnost následně může ovlivnit cenu nebo výši investice.

Rozřadíme, vyhodnotíme a shrneme situaci, včetně upozornění na možná rizika, jejich hodnocení a návrhu řešení.

Cena: Individuální, vždy se odvíjí od rozsahu a individuálních požadavků

Co od vás budeme potřebovat?

Otevřený přístup u vlastníků prověřované společnosti, u investorů určení jejich priorit a otevřenou diskuzi o výstupech šetření. K provedení due diligence máme nachystány dotazníky, které vám zašleme s ohledem na rozsah prováděného DD.

 

Přehledný dokument popisující stav společnosti (DD report), možná rizika a jejich vyhodnocení včetně kategorizace (Red flag report), navržená řešení.

Kontaktujte nás

Potřebujete připravit Due Diligence společnosti?

Napište nám →

Další služby v oblasti IT práva -->