eIDAS 2.0 – velký krok pro digitalizaci?

Pavel Čech 04.08.2022
eIDAS přichází s verzí 2.0. Jaké změny nám přináší? A jak se promítnou do praxe? Přečtetě si changelog pro eIDAS 2.0

Novinky:

  • Evropská peněženka digitální identity
  • Snadná přenositelnost dat
  • Digitální identita věcí

Zlepšení:

  • Rozšíření využití i v soukromém sektoru
  • Možnost použití nejen online, ale i offline

Evropská peněženka digitální identity

Návrh eIDAS 2.0. nově přichází s tzv. evropskou peněženkou digitální identity, která by měla mít podobu aplikace na mobilních telefonech, případně i na jiných dalších zařízeních. Jako taková by měla být založena na národní elektronické identitě a budou ji vydávat jednotlivé členské státy nebo subjekt, který k tomu bude pověřen.

Evropskou digitální identitu budou moci používat nejen občané členských států Evropské unie, ale také osoby s trvalým pobytem v Unii. Nově se také zvažuje, že by sloužila i k identifikaci právnických osob. S tím zatím česká právní úprava nepočítá, ale uvidíme, jestli nepodlehne nátlaku právě v rámci přijetí nového znění nařízení.

Co všechno by peněženka měla umět?

Peněženka by neměla sloužit „jenom“ k identifikaci osob, ale také by mohla obsahovat i další doklady jako je například řidičský průkaz, různé diplomy, licence, osvědčení, rodný list apod. Uživatel této peněženky se sám rozhodne, jaké informace a doklady do ní nahraje. Takto nahrané informace a doklady by poté měly být všeobecně uznávané ve všech členských státech Evropské unie.

Tím, že by peněženka měla sloužit pro identifikaci, už by zákazník při uzavírání smluv na internetu nemusel vytvářet profily pro každou stránku zvlášť. Odpadne nám tedy časté vymýšlení přihlašovacích údajů a hesel. Díky tomu by každý měl mít větší přehled o tom, k jakým jeho osobním údajům má druhá strana přístup. Vaše osobní údaje by se tedy neměly dostat do rukou třetích osob, bez toho, aniž byste o tom věděli. Problematice zneužívání osobních údajů a pokutám za jejich únik se připravovaná revize nařízení věnuje opravdu detailně.

Nově také bude možné peněženku využít k vytvoření a používání kvalifikovaného elektronického podpisu či kvalifikované elektronické pečeti.

Kdo bude peněženku využívat?

Digitální identita se dnes využívá především v regulovaném sektoru, zejména při komunikaci s úřady, bankami nebo různými správními orgány.

Nová evropská peněženka ale nalezne využití v komunikaci s podnikateli, například při sjednávání členství ve věrnostním klubu apod. Můžeme tedy očekávat, že začně být čím dál tím více populární i v soukromém sektoru.

Zajímavé je, že v rámci evropské peněženky digitální identity by mohly mít digitální identitu nejenom osoby, ale také i věci. Ta by umožnila jejich identifikaci a ověření vztahu k jejich vlastníkovi.

Bude peněženka povinná nebo zpoplatněná?

Zřízení evropské peněženky je čistě dobrovolné a mělo by být též zdarma. Nemusíte se tedy bát, že budete kvůli znevýhodněni kvůli tomu, že jste si ji nezařídili.

Možnost použití nejen online, ale i offline

Toto je velká změna oproti původnímu nařízení. Otázkou však je, jestli fungování evropské peněženky v offline režimu nebude zásadně rozdílné oproti použití online. Konkrétní rozsah použití bez přístupu k internetu se nám ale ukáže až čase.

Přenositelnost dat

Cílem eIDAS 2.0 je usnadnit vytváření, výběr a přepínání mezi různými evropskými peněženkami digitální identity. Mělo by být možné zajistit na žádost uživatele přesun požadovaných dat. Jakékoliv překážky, které by snadnému přesunu mohly bránit, by měly být odstraněny.

V praxi by to znamenalo například to, že údaje uvedené v aplikaci Apple Wallet půjde snadno a rychle přehrát i do aplikace Google Wallet, aniž by uživatel musel vše vyplňovat a nahrávat znovu ručně.

A v jakém je teď návrh stavu?

V současné době už byly doručeny pozměňovací návrhy poslanců Evropského parlamentu. Hlasování o znění nařízení je předběžně naplánované na konec října 2022. Jakmile bude výsledné znění schváleno, budou mít státy 12 měsíců k vytvoření podmínek a vydání evropských peněženek digitální identity.

Závěrem

eIDAS 2.0 má velký potenciál posunout digitalizaci a digitální identitu o značný kus vpřed. Abychom mohli definitivně zhodnotit jak velký přínos eIDAS 2.0 bude, musíme si počkat na jeho finální podobu a implementaci.