Pavel Čech

Právní pomoc start-upům Právo duševního vlastnictví Softwarové právo

Moje specializace je smluvní právo v IT. Na každodenní bázi pomáhám klientům z řad dodavatelů i zákazníků připravit a vyjednat softwarové smlouvy. Díky tomu mám bohaté zkušenosti se podmínkami vývoje, distribuce, servisu, implementace a licencování software. 

Na propojení práva a technologií jsem se zaměřoval již od počátku své kariéry jako student. Dnes v SEDLAKOVA LEGAL vedu oddělení Softwarového/IT práva. Jsem spoluautorem knihy Softwarové smlouvy: Jejich specifika a kontraktační proces. A naše klienty pravidelně školím o správném nastavení smluv v IT. 

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

  • Softwarovému právu a právu IT ↗
  • Smlouvám týkajícím se vývoje, implementace a servisu software
  • Přípravě licenčních a obchodních podmínek pro SaaS produkty
  • Nastavení distibučních, partnerských a resellerských podmínek
  • Právní regulace aplikací a platforem (DSA, P2B)
  • Zápisy do katalogu cloud computingu
  • Kyberbezpečnost (NIS 2)
  • Telekomunikační právo

Publikační činnost a školení:

Vždy v pohybu, budoucnost je.
Publikační činnost