Smlouva o podpoře a údržbě (servisní smlouva)

Servisní smlouva je zárukou dlouhodobé funkčnosti software a vzájemné spokojenosti. Pro objednatele je zárukou bezvadného užívání, pro dodavatele zdroj příjmu po dokončení softwarové dodávky.

Jako odběratel IT služeb byste servisní smlouvu měli uzavírat současně se smlouvou o vývoji. Postupem času vaše vyjednávací pozice slábne a stáváte se závislí na dodavateli. Pokud ale vyjednáte dobrou servisní smlouvu, můžete rizika vendor lock-in (závislosti na dodavateli) snížit a zajistit si dlouhodobě výhodnou spolupráci.

Kontaktujte nás ↗

servisní smlouva
Jak pomáhá servisní smlouva

 

Servisní smlouva z pohledu dodavatele

 • Pomáhá odlišit režim zákonné odpovědnosti za vady a po-vývojové podpory.
 • Vyjasní rozsah vašich závazků. Zatímco zákazník může vnímat pravidelné zálohování a profylaxe jako samozřejmnost, pro vás může to být práce navíc.
 • Srozumitelně nastaví reakční doby a případné doby pro vyřešení.
 • Vysvětlí cenový model poskytování servisu. Někdo má rád paušál, někdo hodinovou sazbu a někdo jejich kombinaci (alokované hodiny a sazba pro vícepráce).
 • Umožní omezit odpovědnost za případné výpadky.
 • Sjednotí tak očekávání obou stran.

 

Servisní smlouva z pohledu objednatele

 • Pouze vy rozumíte tomu, jaké následky může mít nesprávné fungování díla. Zvládnete párhodinový výpadek, nebo kvůli něj přijdete o milionové tržby? Servisní smlouva vám umožní dohodnout se na rychlosti reakce. A případně i na sankcích za její nedodržení.
 • Chyby mohou mít různou závažnost. Někdy se jedná o drobnosti, jindy zase o zásadní problémy. O způsobu posuzování jejich závažnosti byste měli mít předem jasno. Například díky servisní smlouvě.
 • Chcete řešit pouze chyby, nebo i něco víc? Zajímá vás například uživatelská podpora, zálohování nebo další úpravy na míru dle aktuálních požadavků? Jednání o servisní smlouvě je správný okamžik k jejich vyřešení.
 • Pokud bude dodavatel vydávat pravidelné aktualizace, měli byste si pohlídat licenci k novým částem kódu. Tak ať máte vždy práva k aktuální verzi software.
 • Základní informace
 • Co smlouva řeší?
 • Co budeme potřebovat?
 • Co od nás dostanete?

K čemu servisní smlouva slouží?

Smlouva o podpoře a údržbě (někdy také servisní smlouva) se uzavírá za účelem zajištění dlouhodobého a bezproblémového provozu software. Toho se snaží docílit jednak:

 • preventivní údržbou,
 • reaktivní údržbou,
 • nebo poskytováním podpory

Cena: od 15 000 Kč + DPH

Od incidentů, přes platby, až po mlčenlivost

Ve smlouvě o podpoře a údržbě nastavíme:

 • Kategorizaci incidentů, například podle jejich dopadu na fungování software
 • Úroveň služeb (reakční doby x doba k vyřešení)
 • Způsob řešení incidentů - definice toho, co to je “vyřešení”, zda jsou možné workaroundy, jestli je nutné odstranit příčinu, definici a rozsah poskytovaných služeb, ale například i to, kterých verzí SW se podpora týká
 • Platby
 • Prohlášení a záruky (neplést se zárukou ve smyslu záruční doby)
 • Limitaci odpovědnosti (pokud jste dodavatel)
 • Postoupení majetkových práv/licenci k nově vznikajícím předmětům duševního vlastnictví a způsob předávání
 • Řešení práv duševního vlastnictví třetích osob
 • Dobu na kterou je smlouva uzavřena
 • Mlčenlivost a osobní údaje (pokud nemáte dohody zvlášť)

Obsah smlouvy bude vždy nastaven dle požadavků klienta, typu spolupráce stran a míry důvěry mezi nimi. Na žádost klienta lze servisní smlouvu připravit i jako součást SLA nebo jiné smlouvy, která bude navíc upravovat:

 • Stanovení měřitelných vlastností a parametrů služeb
 • Časový parametr služeb, například minimální doba roční dostupnosti
 • Provozní doba služby, možnost provádění odstávek
 • Způsob měření výkonnosti služby

Informace o službě a druhé smluvní straně

Abychom pro vás mohli nachystat smlouvu dle vašich požadavků, potřebujeme znát:

 • Informace o službě (software), kterých se servisní smlouva týká
 • Návrh servisních poviností. Jde vám pouze o řešení chyb, nebo máte zájem i o uživatelskou podporu? Chcete stanovit reakční nebo jiné doby? Jaké parametry servisu máte zatím vymyšlené?
 • Popis spolupráce s druhou smluvní stranou. Jedná se o vztah založený na již fungující spolupráci nebo jde o nového partnera?
 • Informaci o tom, jak má smlouva vypadat. Tradiční jazyk nebo přátelský styl? Férové podmínky nebo žádný kompromis?

Naše servisní smlouva

 • Je přehledná, jednoduše napsaná a reflektuje jedinečnost vás i poskytovaných služeb
 • Poskytne vám nadhled do souvisejících právních otázek (GDPR, odpovědnost za obsah, autorská práva, daně) a možnost jejich konzultace 
 • Před vypracováním smlouvy posoudíme právní možnosti nastavení vašeho smluvního vztahu a výběr nejvhodnější varianty
 • Obsahuje vysvětlení a tipy pro správné používání smlouvy do budoucna
 • Je spolehlivý parťák pro dlouhodbé fungování spolupráce
Kontaktujte nás

Pomůžeme vám nachystat smlouvu o podpoře a údržbě

Napište nám →

Další služby v oblasti IT práva -->