Smlouva o vývoji software na míru

Smlouva o vývoji software je základním kamenem každého vývoje, ať již jde o vývoj software ve formě jednoduché mobilní aplikace nebo komplexního informačního systému. Obě strany by měly myslet na správné uchopení smlouvy o vývoji, aby celá spolupráce od analýzy až po implementaci probíhala hladce. Pokud jste vývojářem a chcete mít vytvořený vzor smlouvy pro své zákazníky, nebo jste objednatelem a chcete mít jistotu, že dostanete, co jste si objednali, pak smlouva o vývoji je tím nejlepším řešením!

Kontaktujte nás ↗

Smlouva o vývoji software
Popis

 

 

Jak vývoj software probíhá

Objednatel nemá na začátku spolupráce jasnou představu, jak by měl výsledný software vypadat, jaké by měl mít funkce, vlastnosti apod. Má jenom hrubý obrys toho, co by mělo dílo dokázat. Dodavatel zase nedokáže bez přesných parametrů nastavit cenu, rozvrhnout kapacity a určit časový odhad. Obě strany jsou tak v koncích.

Existuje ale cesta ven! Pokud objednatel není na začátku schopen vydefinovat, co vlastně chce, může tak dělat průběžně během agilního vývoje. Celý vývoj je pak rozdělen do kratších časových úseků. Na začátku každého se strany dohodnou na dílčím zadání a na jeho konci objednatel převezme malý funkční celek. Představa o finálním díle se tak formuje průběžne, a to na základě malých krůčků. Spolupráce se v takovém případě většinou platí hodinovou sazbou a náhradou skutečných nákladů (tzv. time & material).

Smlovu o agilním vývoji software pro vás rádi připravíme. Možná ale hledáte něco jiného. Pokud již na začátku máte sepsanou specifikaci vývoje, například v analýze, může vám více vyhovovat waterfall vývoj. V takovém případě se vyvíjí celé dílo najednou (případně dle předem vymezených celků). A většinou má i přesně stanovený harmonogram a rozpočet (tzv. fix time & fix price).

 

Na co si dát pozor ve smlouvě o vývoji software?

 • Důkladný popis proběhu vývoje. Kdy je software dokončen? Jak se předává? A jak dlouho ho budeme testovat?
 • Agilní vývoj funguje odlišně od waterfallu. A to nejen v praxi, ale i ve smlouvě.
 • Pozor na bodyshopping. Pokud nedodáváte dílo, ale pracovní sílu, budete chtít omezit odpovědnost za výsledek.
 • Platební podmínky. Platí se záloha předem, nebo až po dokončení? A máme fixní rozpočet nebo režim hodinovou sazbu a Time & Material?
 • Licenční ujednání. Dostane zákazník nevýhradní licenci, výhradní licenci nebo rovnou postoupení výkonu majetkových práv? A co to vůbec znamená?
 • Politika používání open-source a standardních komponent. Pokud je součástí software vaše CMS, potřebuje si vývojář ponechat možnost prodávat jej i dalším zákazníkům.
 • Existuje na software záruka? Případně jakým způsobem bude řešen navazující servis?
Jak můžeme pomoci
Smlouva o vývoji software
 • Základní informace
 • Co je obsahem smlouvy?
 • Co od vás budeme potřebovat?
 • Co od nás dostanete?

Smlouvu o vývoji máme v malíku

Za naší existenci jsme chystali desítky smluv o vývoji software, jak pro agilní vývoj, tak i waterfall. Máme bohaté zkušenosti s vyjednáváním smluv a víme, kde jsou největší rizika a můžeme vám i poradit, jak své podnikání maximálně optimalizovat.

Cena: od 15 000 Kč + DPH

Obsah smlouvy o vývoji software

Obsah smlouvy vždy nastavíme dle požadavků klienta, typu spolupráce a míry důvěry mezi stranami.

 • Nastavení vývoje díla agilní nebo waterfall metodou podle představy objednatele ohledně výsledného díla 🌊
 • Způsob testování nebo ověření vlastností díla, které je připraveno ze strany vývojáře k předání 🧪
 • Celý proces předání a převzetí díla 📦
 • Rozdělení ceny za dílo do více splátek a nastavení platebních podmínek 🤲
 • Související povinnosti obou stran, zejména poskytování informací, schůzky, reporting, součinnost 🎖️
 • Předání zdrojového kódu a potřebné dokumentace k dalším úpravám zdrojového kódu jinou osobou 📜
 • Vymezení práv objednatele k užití díla (tuto část můžete mít upravenou i v samostatné licenční smlouvě) ©️
 • Odpovědnost za vady, které může dílo po předání objednateli vykazovat 🌪️
 • Stanovení povinnosti mlčenlivosti o informacích předaných vývojáři 🤫
 • Zajištění plnění závazků smluvními pokutami 👮
 • Právo na předčasné ukončení smlouvy v případě porušení vybraných povinností a vyřešení následků ukončení spolupráce 🔚

Co budeme potřebovat?

 • Popsat od vás, jak má vývoj probíhat. Agile, waterfall, nebo něco mezi?
 • Navrhnout, jaký si přejete platební model
 • Specifický popis díla, které má být předmětem smlouvy, včetně parametrů, vlastností a jiných požadavků
 • Popis spolupráce s druhou smluvní stranou: vztah založený na již fungující spolupráci nebo jde o nového partnera?
 • Informaci o tom, jak má smlouva vypadat: tradiční jazyk nebo přátelský styl? Férové podmínky nebo žádný kompromis?

Co od nás dostanete?

 • Přehlednou a jednoduše napsanou smlouvu, která reflektuje jedinečnost klienta i jeho díla
 • Spolehlivého parťáka pro vyjednávání s druhou stranou
 • Posouzení právních možností vašeho smluvního vztahu a výběr nejvhodnější varianty
 • Vysvětlení a tipy pro správné používání smlouvy do budoucna
Kontaktujte nás

"Pomůžu vám nachystat vymazlenou smlouvu o vývoji"

Napište nám →

Další služby v oblasti IT práva -->