GDPR a kamerový systém

Přemýšlíte nad tím, že ve své společnosti zavedete kamerový systém? Nezapomínejte, že úprava je poměrně striktní. I Úřad pro ochranu osobních údajů k této problematice vydal sérii nejčastějších otázek a odpovědí ↗. Jenže i po přečtení stále nemusí být jasné, jaké povinnosti splnit. Tady je checklist ↓.

Chcete správě nastavit GDPR dokumentaci pro kamerový systém? Napište nám ↗.

Checklist

10 základních povinnosti při zavádění kamerového systému

 1. Vnitřní předpis, který obsahuje: 

   

  - Účel instalace kamerového systému

  - Specifikace kamerového systému včetně plánku umístění kamer

  - Informace o správci kamerového systému a jeho povinnostech

  - Způsob, jakým jsou informovány osoby, kterých se to týká, o monitorování prostor

  - Způsob předávání dat třetím osobám

  - Bezpečnostní opatření

  - Informace o vyřizování práv subjektů údajů (např. práva na přístup k osobním údajům, právo na opravu výmaz, podání námitky proti zpracování)

 2. Balanční test: s velkou pravděpodobností chcete kamery kvůli ochraně majetku, zdraví apod. Nejen, že instalace musí být dostatečně odůvodněná, musíte udělat i balanční test (pokud zpracováváte na základě oprávněného zájmu). V něm musíte vysvětlit, že váš zájem je vyšší, než zájem lidí, které nahráváte. 
 3. DPIA: v některých případech může být potřeba DPIA, tedy posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. To je takové komplexní posouzení rizik, které ze zpracování plynou a návrh jejich eliminace.
 4. Evidujte si žádosti o poskytnutí záznamů. Třeba i elektronicky.
 5. Omezte přístup jen nejnutnějším osobám, veďte si seznam takových osob. 
 6. ✅ Každý, kdo přijde do styku se záznamy, by měl mít uzavřené NDA
 7. ✅ Pokud vám systém bude ukládat, provozovat nebo jinak zajišťovat, externí společnost, nezapomeňte na zpracovatelskou smlouvu ↗
 8. Nastavte si dobu uložení záznamů. Pokud jde o trvale střežený objekt, dejte maximálně 24 hodin. V jiných případech to držte v řádech dnů a odůvodněte. Samozřejmě, pokud vyšetřujete krádež, záznamy si nechte. 
 9. Kamery nedávejte na toalety, do převlékáren nebo na jiná citlivá místa.
 10. Informujte. Cedulkami, nápisy. Dejte lidem informaci, kde najdou další podrobnosti o právech ↗, době uložení, příjemcích atp.
Se zavedením kamerového systému vám pomůžeme

Chcete mít správně nastavený kamerový systém?

Napište nám →