Ochranné známky

Značka je vaše nejcennější aktivum a je třeba mít se na pozoru. Víte, jak (s)právně chránit značku, abyste se o ni nemuseli bát?  

  • Ochrannou známku zaregistrujeme.
  • Provedeme důkladnou rešerši dostupnosti značky.
  • Ochráníme vaši značku před porušováním pomocí námitek, žalob, stížností a dalších prostředků.
  • Pomůžeme i tehdy, kdy jiná osoba tvrdí, že porušujete práva z její ochranné známky.
  • Pomůžeme vám se získáním dotace.

Víte, že pro pokrytí 75 % správních poplatků (až do výše 1 000 EUR) mohou malé a střední podniky z EU využít grant? Zjistěte, zda můžete dotace využít pomocí našeho formuláře.

Kontaktujte nás ↗

Co pro vás můžeme udělat

Registrace ochranné známky

Zaregistrujeme vám ochrannou známku. V Česku, v EU nebo klidně na druhé straně zeměkoule. V registracích ochranných známek umíme chodit, podíváme se, v jaké podobě bude nejlepší vaši značku zaregistrovat, aby byla dobře chráněná. Vy se tak můžete v klidu soustředit na svůj byznys.

Detail -->

Rešerše dostupnosti značky

Rešerše je nejlepší prevence sporů ohledně značky a případného zablokování registrace ochranné známky. Pokud vaši přihlášku někdo napadne, úřad vám správní poplatky nevrátí. Prověříme, zda je vaše značka volná a vhodná k registraci, což vám ušetří budoucí právní starosti a nepříjemné komplikace. Rešerši dostupnosti ochranné známky doporučujeme našim klientům ještě před tím, než se pustíme do samotné registrace.

Detail -->

Spory, námitky a porušení práv z ochranné známky

Po registraci ochranné známky vám pomůžeme zasáhnout proti jakýmkoliv pokusům o zneužití vaší značky, ať už v online prostoru, v doménách nebo na sociálních sítích, nebo v případě napodobování značky na výrobku nebo jeho obalu. Naopak vás budeme bránit v případě, že jiná osoba bude tvrdit, že porušujete její práva. Stejně tak dokážeme pomoct, pokud někdo podal námitky proti vaší ochranné známce. 

Detail -->

Nejste si jistí? Kontaktujte nás