Rozvádíte se?

Rozvody jsou bolestivé. Zajistíme však, aby vás průchod tímto nepříjemným životním obdobím nezatěžoval více, než je nezbytně nutné. Společně to zvládneme!

Kontaktujte nás ↗

due dilligence
Popis
  • Základní informace
  • Nesporný rozvod
  • Sporný rozvod

Rozvod manželství

Při vyslovení svého ano si většina snoubenců ani náznakem nepřipouští, že by se někdy mohli rozvádět. Šťastnější manželské páry se této životní fázi raději úspěšně vyhnou, nicméně těm méně šťastným může oprávněně způsobit vrásky na čele.

Občanský zákoník rozlišuje dva typy rozvodu, a to rozvod sporný a rozvod nesporný. Spornému rozvodu je vždy lepší předcházet tím, že se na podmínkách rozvodu budete snažit dohodnout v rámci aktivní komunikace. Chápeme, že to někdy může být těžké, nicméně si tím ušetříte další zbytečné konflikty a prodloužení rozvodového řízení. Není-li dohoda možná, hraje hlavní roli soud.

V obou případech vám s rozvodem velmi rádi pomůžeme, nicméně i přesto bychom vás rádi upozornili, že rozvod manželství by měl být až tou nejzazší variantou jak manželskou krizi řešit, o to více v případech, kdy pečujete o nezletilé děti.

Jde to i jednoduše...

Nesporný rozvod je snazší a rychlejší, nicméně je potřeba splnit tyto základní podmínky:

Návrh a manželství

Návrh musíte podat společně, případně jej podá pouze jeden z vás a druhý se k návrhu připojí.

Manželství musí trvat více než jeden rok a současně spolu jako manželé nesmíte žít více než šest měsíců. Společné soužití není totéž co společné bydlení, tudíž spolu v rozhodné době můžete sdílet stejnou domácnost.

Děti

Dále se musíte dohodnout, jak se v době před a po rozvodu manželství budete podílet na péči o své nezletilé děti (samozřejmě pouze pokud děti máte).

Majetek

Konečně se musíte dohodnout na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu.

Závěr

Splníte-li výše uvedené podmínky, soud Vaše manželství rozvede, aniž by při tom zjišťoval příčiny jeho rozvratu, což je oproti spornému rozvodu zásadní výhodou.

Cena: 10.000 Kč + DPH

Když se nedokážete dohodnout

Sporný rozvod nastává v případě, že jeden z vás s rozvodem nesouhlasí nebo pokud se nedohodnete na péči o nezletilé děti nebo vypořádání svého společného jmění. V podstatě se tedy při sporném rozvodu musí vyřešit stejné otázky jako v případě rozvodu nesporného, jen se do jejich řešení soud vkládá s vyšší intenzitou.

Děti

Na prvním místě je vždy nutno rozhodnout o poměrech nezletilých dětí. Tento proces se většinou protáhne, přičemž způsobů, jak může soud rozhodnout, existuje hned několik. Vedle standardní výlučné péče jednoho z vás totiž soud může stanovit péči střídavou či společnou, a to podle toho, co je v nejlepším zájmu dítěte.

Rozvrat manželství

Při sporném rozvodu soud povinně zjišťuje také existenci rozvratu manželství. To mimo jiné bohužel znamená, že před soudem budete muset veřejně vyjasnit i intimní či choulostivé stránky manželského soužití, které k rozvodu vedly... to je však pro většinu rozvádějících se manželů krajně nepříjemné.

Majetek

Zjištěné příčiny rozvratu manželství se poté mohou projevit v rámci vypořádání Vašeho společného jmění. Vypořádání však v tomto případě není nutnou podmínkou, neboť návrh na vypořádání společného jmění manželů můžete podat i po rozvodu manželsví, případně se můžete dohodnout také mimosoudně. Musíte však pamatovat na to, že občanský zákoník pro případ, že k vypořádání společného jmění nedojde, stanovuje vlastní pravidla.

Cena: Individuální, vždy se odvíjí od časové náročnosti sporu

Kontaktujte nás

Pomůžeme vám i v oblasti rodinného práva.

Napište nám →