Spory ve zdravotnictví

Žádný lékař se do této situace nechce dostat. Jedná se však o poměrně častý jev při provozu lékařské praxe. Víte, jak postupovat, pokud dojde ke stížnosti nebo dokonce k žalobě? Máme letité zkušenosti se spory v oblasti zdravotnictví, a to jak s tuzemskými, tak zahraničními.

Kontaktujte nás ↗

Spory ve zdravotnictví
Popis
Zastoupíme vás ve sporech
  • Trestní řízení
  • Nárhada škody

Obhajoba lékařů a dalších zdravotnických pracovníků v trestním řízení

Být lékařem je vznešené povolání, které s sebou však nese velká rizika. Pokud si pacient nebo jeho příbuzní myslí, že došlo k pochybení, mohou na vás podat trestní oznámení.

Věděli jste, že například policii nemusíte ihned vydat zdravotnickou dokumentaci?

Vždy je vhodné obrátit se na advokáta, který se v oblasti zdravotnictví orientuje a má s takovými spory již zkušenosti. Zná postup, jakým se případ bude ubírat a dokáže se připravit na jeho průběh. Osobní přítomnost u všech úkonů s lékařem či jiným zdravotnickým pracovníkem, jehož se věc týká, je samozřejmostí.

Provedeme vás celým řízením od prvního momentu, kdy se policejní orgán může objevit ve vaší ordinaci, přes podání vysvětlení, až po eventuální zastupování před soudem.

Právní zastupování při žalobách o náhradu škody nebo nemajetkové újmy na zdraví

Trestní řízení není jediné riziko, které s sebou povolání lékaře nese. Pokud má pacient pocit, že byl poškozen, může po lékaři nebo jiném zdravotnickém pracovníkovi požadovat náhradu újmy (majetkovou – například náhradu mzdy nebo nemajetkovou újmu – tzv. bolestné, trvalé následky).

Existuje samozřejmě možnost dohodnout se mimosoudně, ale taková dohoda je možná pouze v případě, že je uznána odpovědnost daného pracovníka v poskytnuté péči, což vedlo k újmě na zdraví nebo k úmrtí. Také takovou dohodu musí schválit pojišťovna poskytovatele, ve kterém lékař nebo jiný zdravotnický pracovník pracuje. ale i to nese svá rizika, jako jsou budoucí nároky například rodinných příslušníků. Tato částka pak může být vyšší než pojistné krytí. Je tedy zásadní obsah dohody. Právní zastupování s sebou nese i komunikaci s pojišťovnou poskytovatele.

Zastoupíme vás ve sporech o náhradě škody nebo nemajetkové újmy na zdraví. Umíme se orientovat ve zdravotnické dokumentaci, v týmu máme lékaře, umíme se orientovat ve znaleckých posudcích, které jsou jedním z důkazů, zda je či není dána odpovědnost.

Kontaktujte nás