Jak založit s.r.o. online?

Digitalizace dnes hýbe světem a mimo nezůstává ani oblast zakládání společností. Tedy alespoň společnosti s ručením omezeným. Věděli jste, že už dnes můžete s.r.o. založit online? V tomto článku vás provedeme procesem založení s.r.o. a upozorníme, co je nutné připravit před tím, než si „zasednete“ do virtuální videokonferenční místnosti s notářem.

Založení s.r.o. i v případě elektronického jednání probíhá formou sepsání notářského zápisu. Toto však nemusí probíhat přímo v kanceláři notáře, ale i online. V případě online založení však není notář schopen osobně zjistit a ověřit totožnost zakladatele, proto je kladen důraz na identifikaci prostřednictvím různých elektronických prostředků, zejména identity občana.

Co je potřeba připravit si předem?

Doporučujeme si předem promyslet a stanovit základní náležitosti společnosti, jako:

 • její název,
 • výše základního kapitálu (při online zakládání může být max. 20 000 Kč),
 • sídlo,
 • předmět podnikání,
 • osoba jednatele,
 • výše vkladů společníků a jejich podíly.

K založení společnosti je potřeba, aby u sepisu notářského zápisu byli přítomni všichni společníci. Pokud se některý z nich nemůže účastnit, je potřeba aby udělil někomu jinému plnou moc k založení společnosti a dalším souvisejícím úkonům (například k podání žádosti o výpis z rejstříku trestů, pokud bude nepřítomný společník zároveň i jednatelem atd.). Vzor této plné moci k založení společnosti najdete ZDE ↗.

Doporučujeme tuto plnou moc však vždy předem zaslat vyplněnou notáři, u kterého budete společnost zakládat, abyste si ověřili, že je v pořádku a nechybí jí nějaká náležitost. Text plné moci se totiž může lišit podle toho, jaký typ společnosti a s jakými parametry budete zakládat. Notář vám však vždy rád předem potvrdí její správnost. I pro něj se tím eliminuje riziko, že nakonec společnost založit nepůjde.

Jaké další dokoumenty si nachystat?

Budoucí jednatel společnosti musí k založení společnosti doložit výpis z rejstříku trestů, čestné prohlášení o tom, že splňuje podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce jednatele, a souhlas se zápisem své osoby jako jednatele do obchodního rejstříku.

O výpis z rejstříku trestů si může jednatel požádat předem online přes portál občana ↗, osobně přes Czechpoint (notář nebo pošta), nebo přímo na jednání s notářem, pokud je na jednání osobně nebo na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy (která musí být zkonvertovaná do elektronické podoby).

Upozorňujeme, že podpis na souhlasu se zápisem osoby do obchodního rejstříku (který můžete klidně spojit do jednoho dokumentu s čestným prohlášením) musí být úředně ověřen.

Pokud nebudete mít sídlo v budově/jednotce, kterou vlastní některý společník, bude nutné doložit i souhlas vlastníka této budovy/jednotky s umístěním sídla společnosti. Pokud je nemovitost ve společném jmění manželů společníka a manželky/manžela, pak je nutný i souhlas druhého z manželů. Souhlas samotného společníka nestačí. Upozorňujeme, že podpis na tomto dokumentu musí být také úředně ověřen.

Kromě výše uvedeného je potřebné, aby měl (každý) společník:

 • prostředek elektronické identifikace v úrovni „vysoká“ – jedná se např. o identitu občana, bankovní identitu, nebo jiný nástroj stejné úrovně
 • elektronický podpis s kvalifikovaným certifikátem – pokud jej ale nemáte předem, tak nemusíte zoufat. Notáři budou moci vytvořit elektronický podpis i přímo na jednání, zatím to ale nejde.

Nezapomeňte ani na další související technické požadavky. Notářská komora připravila mimo jiné seznam technických požadavků, které musí splňovat počítač, z kterého se hlásíte:

 • (podle nejnovějších informací se začíná pracovat i na podpoře pro Apple zařízení!)
 • programové vybavení pro potřeby uskutečnění videokonference
 • mikrofon a videokamera
 • webový prohlížeč Firefox, Chrome nebo Edge
 • rozšíření do prohlížeče – Document signing component for NKČR, který si můžete stáhnout
 • aplikace ICA Service Host, kterou je možné stáhnout předem
Pokud si nechcete dělat těžkou hlavu se všemi náležitostmi, uděláme to rádi za vás ↗

Jak založení prakticky probíhá?

1. Založení s. r. o. online je jednou ze služeb, které jsou součástí služby Identita občana, popřípadě Bankovní identita. Přihlášení funguje přes Notářskou komoru České republiky ↗.

2. Na této stránce si vyberete jeden ze způsobů přihlášení – buď tedy Identitu občana nebo Bankovní identitu, pokud ji vaše banka poskytuje.

undefined

3. Poté budete již přesměrování na stránku se samotným založením s. r. o. Vyplníte zde vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje a dále máte na výběr, zda nemáte žádnou preferenci, se kterým notářem chcete svoji společnost zakládat, nebo si můžete vybrat už konkrétní jméno notáře.

undefined

undefined

4. Po vyplnění těchto základních údajů už budete zadávat základní údaje o své společnosti.

undefined

5. Stanovíte náležitosti společnosti, o kterých jsme psali výše.

6. Dokumenty, které budete s notářem na jednání podepisovat si předem s notářem schválíte emailem (ušetří se mnoho času na samotném jednání).

7. S notářem vstoupíte do virtuální videokonferenční místnosti, ve které vás zároveň identifikuje (prvotní identifikace je samozřejmě zajištěna přes identitu občana/bankovní identitu), předáte si navzájem potřebné podklady, dokumenty a informace, a notář připraví zakladatelskou listinu pro založení společnosti.

8. Notářský zápis elektronickým podpisem podepíšete.

9. Podáte žádost o zápis do obchodního rejstříku.

10. Zaplatíte přes online platební bránu odměnu notáře a poplatek za zápis do obchodního rejstříku.

Jelikož již od ledna 2023 není potřebné před zápisem do obchodního rejstříku zařizovat živnostenské oprávnění, zápis notář provede okamžitě.

Pokud má společnost v zakladatelské listině uvedeno, že má živnostenské oprávnění, je potřeba obory živností na živnostenském úřadě zařídit co nejrychleji po svém zápisu. Zákon sice žádnou lhůtu nestanovuje, nicméně nesoulad mezi zápisem v obchodním rejstříku a zápisem v živnostenském rejstříku může být ze strany živnostenského úřadu posuzován negativně. Proto doporučujeme ohlásit živnost, pokud budete podnikat, co nejdříve. Některé společnosti však pouze hospodaří s vlastním majetkem, v takovém případě živnost potřeba není (typicky holdingové společnosti nebo společnosti vlastnící investiční nemovitosti, které jen spravují vlastní majetek).

Dalším krokem bude zřízení bankovního účtu. Výběr banky je samozřejmě jen na vás.

Další povinnosti, které souvisejí se založením společnosti, naleznete i na našem webu ↗. Pokud by bylo cokoliv nejasné nebo byste potřebovali se založením přece jen pomoct, ozvěte se nám ↗.

Autor: Michaela Garajová ↗

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, během čehož absolvovala mnoho zahraničních pobytů, které ovlivnily její aktuální profesionální zaměření. Své studium ukončením magisterského studia na Právnické fakultě ovšem neuzavřela a pokračuje v doktorském studiu zaměřeném na právo mezinárodního obchodu a mezinárodní právo soukromé.

undefined

Kontaktujte nás