Michaela Garajová

Partner Právní pomoc start-upům Korporátní právo

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a během studia jsem absolvovala mnoho zahraničních pobytů, které ovlivnily mé aktuální profesionální zaměření. V roce 2023 jsme úspešně ukončila doktorské studiu v oboru Mezinárodního práva soukromého.

Oblast práva, pro kterou jsem se rozhodla, je zajímavá a tvůrčí. Pohybuji se v sektoru, kde se úspěch měří spokojeností a důvěrou klientů, a to může zajistit pouze kvalita a profesionalita poskytovaných služeb. Proto vnímám neustálé učení a zdokonalování za nezbytné.

V mé práci mě ovlivňuje přesvědčení, že kombinace loajality a férovosti je zvláště v dnešní době vzácností. Klienti se mohou spolehnout, že náš přístup při hájení jejich zájmů bude vždy vycházet z těchto zásad. Jsem ráda, že jsem součástí týmu, v němž vládne nadšení, optimismus a prostředí vzájemné důvěry, protože i v tomto se odlišují úspěšné firmy od těch méně úspěšných.

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

  • Právní pomoc start-upům
  • Vyjednávaní investiční dokumentace
  • Korporátní agenda
  • Právní poradenství v oblasti investic
  • Employee Equity programy
  • Mezinárodní obchodní arbitráž
  • Ochrana nápadů

Publikační činnost:

Tajemstvím úspěchu je umět něco, co jiní neumí.
Publikační činnost